03 kol. 2016

ODRŽANA 18. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

18. sjednica Općinskog vijeća općine Veliko Trgovišće.

Po usvajanju zapisnika sa prethodne, 17. sjednice Općinskog vijeća, na sjednici je usvojeno Izvješće o izvršenju Proračuna općine Veliko Trgovišće za razdoblje 01. siječnja   do 30. lipnja 2016.godine i Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje 01. siječnja   do 30. lipnja 2016.godine te su  donesene sljedeće Odluke:

  1. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja proširenja groblja u V.Trgovišću,
  2. Odluka o uvjetima, načinu i postupku upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Veliko Trgovišće,
  3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi,
  4. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite općine Veliko Trgovišće,
  5. Odluka o sklapanju Ugovora o prijenosu prava vlasništva na nekretninama u korist grada Zaboka.

 

 

 

[top]


Internetska stranica www.veliko-trgovisce.hr koristi kolačiće. Ako želite znati više, pročitajte Politiku kolačića