ODLUKA O SUFINANCIRANJU ŠKOLSKE KUHINJE ZA UČENIKE OSNOVNE ŠKOLE

ODLUKA O SUFINANCIRANJU ŠKOLSKE KUHINJE ZA UČENIKE OSNOVNE ŠKOLE   Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj: 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08.) i članka 49.Statuta općine Veliko Trgovišće (“Službeni glasnik KZŽ” broj: 23/09.), dana 18.listopada 2012.godine Općinski načelnik općine Veliko Trgovišće donosi O D L U K.. više ->

19 lis. 2012

ODLUKA O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA DODJELU UČENIČKIH I STUDENTSKIH STIPENDIJA

ODLUKA O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA DODJELU UČENIČKIH I STUDENTSKIH STIPENDIJA Na temelju članka 48. Zakona o lokalno i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj: 33/0, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08.) i članka 49. Statuta općine Veliko Trgovišće (“Službeni glasnik KZŽ” broj: 23/09.) dana 03.listopada 2012.godine Općinski načelnik općine Veliko Trgovišće donosi O D L U.. više ->

09 lis. 2012


Internetska stranica www.veliko-trgovisce.hr koristi kolačiće. Ako želite znati više, pročitajte Politiku kolačića