BESPLATNI PRIJEVOZ UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA

SUBVENCIJE ZA PRIJEVOZ UČENIKA BESPLATNI PRIJEVOZ UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA Nastavno na Odluku Županice o visini županijske subvencije za prijevoz učenika srednjih škola u visini od 12,5% cijene željezničke karte, odnosno 4% cijene autobusne karte, Općinski načelnik Općine Veliko Trgovišće donio je odluku o visini subvencije Općine Veliko Trgovišće. Subvencija iznosi 12,5% cijene mjesečne ili polumjesečne željezničke karte,.. više ->

28 ruj. 2012

SUBVENCIONIRANJE MJESEČNIH ILI POLUMJESEČNIH PRETPLATNIH KARATA ZA PRIJEVOZ ŽELJEZNICOM REDOVITIM STUDENTIMA

SUBVENCIONIRANJE MJESEČNIH ILI POLUMJESEČNIH PRETPLATNIH KARATA ZA PRIJEVOZ ŽELJEZNICOM REDOVITIM STUDENTIMA   Na temelju članka 48.Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine broj: 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08. i 36/09.) i članka 49.Statuta općine Veliko Trgovišće (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj :23/09.) dana 19.rujna 2012.godine  Općinski načelnik općine Veliko Trgovišće donosi O.. više ->

24 ruj. 2012

OBAVIJEST O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE ZA OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA

OBAVIJEST O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE ZA OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA Na temelju članka 11. st. 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne  novine” broj: 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01,26/03.-pročišćeni tekst,  82/04, 110/04.-Uredba, 178/04, 38/09,79/09, 153/09. i 49/11.), i članka 18. Zakona o koncesijama (“Narodne  novine”  broj: 125/08. 90/11.)  Općinski načelnik općine Veliko Trgovišće    objavljuje   OBAVIJEST.. više ->

21 ruj. 2012

JAVNI POZIV VLASNICIMA/INVESTITORIMA NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA

JAVNI POZIV VLASNICIMA/INVESTITORIMA NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA Dana 06. kolovoza 2012. stupio je na snagu novi Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama kojim se uređuju uvjeti, postupak i pravne posljedice uključivanja u pravni sustav nezakonito izgrađenih zgrada. Općina Veliko Trgovišće  na temelju članka 44. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (“Narodne novine” broj 86/12.).. više ->

27 kol. 2012


Internetska stranica www.veliko-trgovisce.hr koristi kolačiće. Ako želite znati više, pročitajte Politiku kolačića