KANDIDACIJSKE I ZBIRNE LISTE ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA

KANDIDACIJSKE I ZBIRNE LISTE ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA   mo_veliko_trgovisce-jezer o_klanjecko-pravovaljana_ i_zbirna_lista.pdf mo_domahovo_zelengaj_prav ovaljane_i_zbirna_lista.p df mo_jalsje_-_pravovaljane_ i_zbirna_lista.pdf mo_dubrovcan-bezavina-mrz lo_polje_pravovaljane_i_z birna_lista.pdf mo_ravnice-vilanci-velika _erpenja_pravovaljane_i_z birna_lista.pdf mo_strmec-pozarkovec-turn isce_klanjecko_pravovalja ne_i_zbirna_lista.pdf mo_druzilovec-vizovlje_pr avovaljane_i_zbirna_lista .pdf više ->

03 svi. 2013

BIRAČKA MJESTA NA PODRUČJU OPĆINE VELIKO TRGOVIŠĆE

BIRAČKA MJESTA NA PODRUČJU OPĆINE VELIKO TRGOVIŠĆE Na području Općine Veliko Trgovišće određuju se biračka mjesta: 1. Biračko mjesto broj 1.- OŠ VELIKO TRGOVIŠĆE koje obuhvaća birače s   prebivalištem u  Velikom Trgovišću i Jezeru Klanječkom, 2. Biračko mjesto broj 2. – DOM KULTURE VELIKO TRGOVIŠĆE  koje obuhvaća birače s prebivalištem u Domahovu i Zelengaju, 3. Biračko.. više ->

03 svi. 2013

OBJAVA KANDIDACIJSKIH LISTA I KANDIDATURA I ZBIRNE LISTE ZA OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKOG NAČELNIKA

OBJAVA KANDIDACIJSKIH LISTA I KANDIDATURA I ZBIRNE LISTE ZA OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKOG NAČELNIKA Općinsko izborno povjerenstvo Općine Veliko Trgovišće utvrdilo je i objavljuje pravovaljane liste i zbirne liste. opcinski_nacelnik_pravova ljane_liste_i_zbirna_list a.pdf opcinsko_vijece_pravovalj ane_liste_i_zbirna_lista. pdf više ->

03 svi. 2013

RASPISANI IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA

RASPISANI IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA   Izbori se raspisuju za članove  vijeća mjesnih odbora  na području općine Veliko Trgovišće, i to: 1. Mjesni odbor  Veliko Trgovišće – Jezero Klanječko, za  naselja  Veliko Trgovišće  i   Jezero Klanječko, – broj članova mjesnog odbora 7; 2. Mjesni odbor  Ravnice – Vilanci – Velika Erpenja,  za  naselja Ravnice, Vilanci  i  Veliku Erpenju, – broj članova mjesnog odbora 5; 3. Mjesni odbor  Jalšje ,.. više ->

21 tra. 2013


Internetska stranica www.veliko-trgovisce.hr koristi kolačiće. Ako želite znati više, pročitajte Politiku kolačića