NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA I REDOVITIM STUDENTIMA

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11. i 144/12.) i članka 49. Statuta općine Veliko Trgovišće („Službeni glasnik KZŽ“ broj: 23/09. i 8/13.) dana 13. listopada 2014. godine Općinski načelnik općine Veliko Trgovišće donosi O D L U K.. više ->

13 lis. 2014

MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH I HRVATSKI CRVENI KRIŽ – GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZABOK SU POTPISALI UGOVOR O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA POMOĆI U KUĆI

Gradsko društvo Crvenog križa Zabok, sukladno Rješenju Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade Krapinsko-zagorske županije, klasa: UP/I-550-01/14-01/15, urbroj: 2140/01-09-14-4 od 30. srpnja 2014. godine, ispunjava propisane minimalne uvjete za pružanje socijalnih usluga pomoći u kući i to: organiziranje prehrane – bez pripreme obroka, obavljanje kućnih poslova, održavanje osobne higijene, uređenje okućnice i.. više ->

30 ruj. 2014

J A V N I P O Z I V (Obavijest o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste)

REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE OPĆINSKI NAČELNIK KLASA: 023-01/14-01/454 UR.BROJ: 2197/05-14-05-2 Veliko Trgovišće, 30.09.2014.g.   Na temelju članka 131. – 133.Zakona o cestama („Narodne novine“ br.84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), OPĆINSKI NAČELNIK Općine Veliko Trgovišće objavljuje J A V N I  P O Z I V (Obavijest o započinjanju postupka.. više ->

30 ruj. 2014

OBAVIJEST GRAĐANIMA KOJI IMAJU NEPODMIRENA DUGOVANJE PREMA TVRTKI EKO FLOR PLUS d.o.o.

Prema obavijesti tvrtke EKO FLOR PLUS d.o.o. Varaždin, a koja ima koncesiju za zbrinjavanje komunalnog otpada na području općine Veliko Trgovišće, ista pokreće postupak prisilne naplate dospjelih a nepodmirenih dugovanja za vremensko razdoblje od 01.05.2013. do 31.03.2014.g. s osnova zbrinjavanja komunalnog otpada. Slijedom iznijetog obavještavaju se građani koji imaju takva dugovanja da ista mogu podmiriti.. više ->

24 ruj. 2014


Internetska stranica www.veliko-trgovisce.hr koristi kolačiće. Ako želite znati više, pročitajte Politiku kolačića