ODLUKA O SUBVENCIONIRANJU MJESEČNIH ILI POLUMJESEČNIH PRETPLATNIH KARATA ZA PRIJEVOZ ŽELJEZNICOM REDOVITIM STUDENTIMA

REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE OPĆINSKI NAČELNIK KLASA: 023-01/04-01/484 UR.BROJ: 2197/05-14-05-42 Veliko Trgovišće, 04.09.2014.g.   Na temelju članka   48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12. i 19/13.)  i članka 49. Statuta općine Veliko Trgovišće („Službeni glasnik Krapinsko zagorske.. više ->

10 ruj. 2014

ODLUKA O SUBVENCIONIRANJU TROŠKOVA JAVNOG LINIJSKOG AUTOBUSNOG PRIJEVOZA REDOVITIH UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA

REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE OPĆINSKI NAČELNIK KLASA: 023-01/12-01/314 UR.BROJ: 2197/05-14-05-31 Veliko Trgovišće, 03.09.2013.g.   Na temelju članka   48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12. i 19/13.)  i članka 49. Statuta općine Veliko Trgovišće („Službeni glasnik Krapinsko zagorske.. više ->

10 ruj. 2014

ODLUKA O SUBVENCIJI MJESEČNIH ILI POLUMJESEČNIH PRETPLATNIH KARATA ZA PRIJEVOZ ŽELJEZNICOM REDOVITIH UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA

REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE OPĆINSKI NAČELNIK KLASA: 023-01/04-01/484 UR.BROJ: 2197/05-14-05-43 Veliko Trgovišće, 04.09.2014.g. Na temelju članka   48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12. i 19/13.)  i članka 49. Statuta općine Veliko Trgovišće („Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije“.. više ->

10 ruj. 2014

JAVNI NATJEČAJ KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA SUFINANCIRANJE ENERGETSKE OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA NA PODRUČJU ŽUPANIJE

Krapinsko – zagorska županija će tijekom slijedećeg tjedna na internetskoj stranici Županije www.kzz.hr objaviti javni natječaj za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća na području Županije. Sufinancirati će se provedba mjera energetske učinkovitosti: a) povećanje toplinske zaštite ovojnice kućanstva, b) zamjena postojeće ugradnjom nove vanjske stolarije, c) povećanje energetske učinkovitosti sustava: grijanja ugradnjom plinskih kondenzacijskih kotlova,.. više ->

19 kol. 2014


Internetska stranica www.veliko-trgovisce.hr koristi kolačiće. Ako želite znati više, pročitajte Politiku kolačića