OBJAVA O POČETKU RADOVA

Objava o početku radova više ->

OBJAVA BIRAČIMA

OBJAVA BIRAČIMA više ->

OBAVIJEST BIRAČIMA

Obavijest biračima više ->

OBJAVLJEN 3. LAG Natječaj za Tip operacije 1.1.2.

Lokalna akcijska grupa „Zeleni bregi“ objavljuje 3. LAG Natječaj za Tip operacije 1.1.2. „Unapređenje poslovne konkurentnosti malih poljoprivrednih gospodarstava“ iz Lokalne razvojne strategije LAG-a. Prijave će se zaprimati preporučenom poštanskom pošiljkom od 16. lipnja 2020. do 16. srpnja 2020.  Natječaj je sukladan tipu operacije 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja. Ukupan iznos raspoloživih sredstava ovog LAG.. više ->

01 lip. 2020

OBAVIJEST O ODVOZU GLOMAZNOG OTPADA

Obavještavamo građane da će se odvoz krupnog (glomaznog) otpada izvršiti prema sljedećem rasporedu:  02.07.2020. godine – za korisnike od kojih se komunalni otpad odvozi srijedom   03.07.2020. godine – za korisnike od kojih se komunalni otpad odvozi četvrtkom   Za odvoz navedenog otpada potrebno je izvršiti prijavu na broj telefona 049/587-837 ili putem e-mail adrese: glomazni@eko-flor.hr. .. više ->

26 svi. 2020

ODLUKA O NAČINU PLAĆANJA SUBVENCIJE SMJEŠTAJA DJECE U DJEČJIM VRTIĆIMA

Na temelju članka 23.a, 48. i 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju («Narodne novine» broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i članka 35. Statuta općine Veliko Trgovišće  („Službeni  glasnik KZŽ“ broj: 23/09, 8/13, 6/18. i 11/20.-proč.tekst) Općinsko  vijeće općine Veliko Trgovišće  na 18. sjednici održanoj 05.svibnja 2020. donijelo je donijelo je O D L U.. više ->

14 svi. 2020

ODLUKA O NASTAVKU RADA DJEČJEG VRTIĆA ROŽICA VELIKO TRGOVIŠĆE

Na temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj: 82/15. i 118/18.), članka  48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01. -vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17. i 98/19.) i članka 49. Statuta općine Veliko Trgovišće   („Službeni glasnik KZŽ“ broj: 23/09., 08/13… više ->

08 svi. 2020

Essay Guidelines – How to Start Your Paper

If you are a newcomer to writing, you may not be conscious of the way to begin your essay. Often it’s a part of the writing process that is forgotten and is just given consideration after the writing was completed. The very first part of writing an essay is to pick a subject and list.. više ->

04 svi. 2020
04 svi. 2020

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP INKUBACIJSKIH PROSTORA PTI KZŽ U KRAPINI

Predmet javnog natječaja je zakup poslovnih prostora/inkubacijskih prostora u Poslovno tehnološkom inkubatoru Krapinsko-zagorske županije na adresi Bobovje 52G, Poduzetnička zona Krapina Nova – Zapad. Natječaj je namijenjen za poduzetnike početnike ili fizičke osobe koje će postati poduzetnici. Zakupiti se mogu poslovni prostori: 5 poslovnih prostora/proizvodne djelatnosti (prizemlje) 8 poslovnih prostora/uslužne djelatnosti (I.kat)   POSLOVNI PROSTORI.. više ->

29 tra. 2020


Internetska stranica www.veliko-trgovisce.hr koristi kolačiće. Ako želite znati više, pročitajte Politiku kolačića