OBAVIJEST O ODVOZU GLOMAZNOG OTPADA

Obavještavamo građane da će se odvoz krupnog (glomaznog) otpada izvršiti prema sljedećem rasporedu:  02.07.2020. godine – za korisnike od kojih se komunalni otpad odvozi srijedom   03.07.2020. godine – za korisnike od kojih se komunalni otpad odvozi četvrtkom   Za odvoz navedenog otpada potrebno je izvršiti prijavu na broj telefona 049/587-837 ili putem e-mail adrese: glomazni@eko-flor.hr. .. više ->

26 svi. 2020

ODLUKA O NAČINU PLAĆANJA SUBVENCIJE SMJEŠTAJA DJECE U DJEČJIM VRTIĆIMA

Na temelju članka 23.a, 48. i 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju («Narodne novine» broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i članka 35. Statuta općine Veliko Trgovišće  („Službeni  glasnik KZŽ“ broj: 23/09, 8/13, 6/18. i 11/20.-proč.tekst) Općinsko  vijeće općine Veliko Trgovišće  na 18. sjednici održanoj 05.svibnja 2020. donijelo je donijelo je O D L U.. više ->

14 svi. 2020

ODLUKA O NASTAVKU RADA DJEČJEG VRTIĆA ROŽICA VELIKO TRGOVIŠĆE

Na temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj: 82/15. i 118/18.), članka  48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01. -vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17. i 98/19.) i članka 49. Statuta općine Veliko Trgovišće   („Službeni glasnik KZŽ“ broj: 23/09., 08/13… više ->

08 svi. 2020

Essay Guidelines – How to Start Your Paper

If you are a newcomer to writing, you may not be conscious of the way to begin your essay. Often it’s a part of the writing process that is forgotten and is just given consideration after the writing was completed. The very first part of writing an essay is to pick a subject and list.. više ->

04 svi. 2020
04 svi. 2020


Internetska stranica www.veliko-trgovisce.hr koristi kolačiće. Ako želite znati više, pročitajte Politiku kolačića