28 ruj. 2012

BESPLATNI PRIJEVOZ UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA

SUBVENCIJE ZA PRIJEVOZ UČENIKA

BESPLATNI PRIJEVOZ UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA

Nastavno na Odluku Županice o visini županijske subvencije za prijevoz učenika srednjih škola u visini od 12,5% cijene željezničke karte, odnosno 4% cijene autobusne karte, Općinski načelnik Općine Veliko Trgovišće donio je odluku o visini subvencije Općine Veliko Trgovišće.

Subvencija iznosi 12,5% cijene mjesečne ili polumjesečne željezničke karte, na relacijama kolodvor Veliko Trgovišće prema mjestu školovanja, te 4% cijene mjesečne ili polumjesečne autobusne karte, što u konačnici znači da će prijevoz učenika srednjih škola za roditelje biti besplatan.

Cijena karata će se subvencionirati za period listopad 2012. – lipanj 2013. godine.

[top]


Internetska stranica www.veliko-trgovisce.hr koristi kolačiće. Ako želite znati više, pročitajte Politiku kolačića