11 stu. 2013

BODOVNA LISTA ZAHTJEVA PODNESENIH ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA STUDENTSKU STIPENDIJU U ŠK.GOD.2013/2014

BODOVNA LISTA ZAHTJEVA PODNESENIH ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA STUDENTSKU STIPENDIJU U ŠK.GOD.2013/2014

 

 

Redni broj

Ime,prezime,

adresa

ZBROJ

BODOVA

1. DUBRAVKA ANTUNOVIĆ

A.Hebranga 6

V.Trgovišće

 

 

125

2. MARKO VREŠ

Ravnice 28

 

90

3. KRISTINA ŠOŠTAR

M.Gupca 25/A

V.Trgovišće

 

 

85

4. KRISTINA BARTOL

M.Gupca 22

 

85

 

5. KRISTINA MAJCEN

Turnišće Klanječko 6

 

85

6. LIDIJA PULEK

Strmec 16

 

80

7.

 

 

KATARINA KANCELJAK

Vižovlje 13

 

60

 

8. MARIJA IVČEK

Klanječko Jezero 13

 

 

55

9. MARTINA PAVLUŠEC

Vižovlje 89

 

 

50

10. VALENTINA HALAMBEK

Domahovo  25

 

 

45

11. LUCIJA KARAJICA

V.Trgovišće, K.M.Franje 3

 

 

 

45

12. KARLA HORVAT

S.Radića 49/A

V.Trgovišće

 

 

 

30

13. NIKOLINA BALIJA

Jalšje 59

 

 

25

 

14. ANA KATARINA KRALJ

V.Trgovišće, V.Nazora 1

 

10

 

 

 

Prema odluci Općinskog načelnika KLASA: 023-01/13-01/519, UR.BROJ: 2197/05-13-05-1 od 26.09.2013.g. uškolskoj – akademskoj godini 2013/2014  dodjeljuje  se   jedanaest stipendija.

 

Na objavljenu listu može se izjaviti prigovor Općinskom  načelniku  u roku osam dana  od dana objave iste. U istom roku može se izvršiti i uvid u  natječajnu dokumentaciju.

Lista se objavljuje na oglasnoj ploči i na službenoj  web stranici Općine, sa danom 11.11.2013.g.

[top]


Internetska stranica www.veliko-trgovisce.hr koristi kolačiće. Ako želite znati više, pročitajte Politiku kolačića