Godišnji financijski izvještaji – primljene donacije – nezavisni vijećnici