Gospodarstvo

 

Gospodarska zona Veliko Trgovišće

1997. godine započele su pripreme i potpisan je ugovor za izradu PPUO sa Arhitektonskim fakultetom iz Zagreba. 2001.g. zatekli smo PPUO odnosno njegov prijedlog u kojem je bilo predviđeno vrlo malo građevnog područja namijenjenog gospodarskoj izgradnji. Općinsko poglavarstvo je donijelo odgovarajuće odluke i izradilo je potpuno novi prijedlog PPUO i sklopilo “Aneks ugovora” sa Arhitektonskim fakultetom za navedeno. (cca 10 puta povećana su građevna područja namijenjena gospodarskoj izgradnji) Javna rasprava održana je 2001.g, a konačne odredbe i grafički prilozi PPUO objavljeni su u Službenom glasniku KZŽ-e br. 5/04. Općinsko vijeće 19.04.2002.g donijelo je Odluku o formiranju gospodarske zone i program razvoja zone, a 13.06.2003.g. donijelo je Odluku kojom ovlašćuje Općinsko poglavarstvo da u okviru svojih nadležnosti upravlja izgradnjom i razvojem zone. 2005.g. pokrenute su aktivnosti za “Izmjenu i dopunu PPUO”. Javna rasprava je održana 15.02.2006.g. Plan je pred donošenjem.

Površina zone iznosi cca 1.300.000 m2.

U zoni je otkupljeno zemljište u površini od cca 700 000m2 i smješteno je devet tvrtki i to:
* TTT
* PERI oplate i skele
* ALBA M.S.

Neki su u fazi izgradnje objekata, a drugi pripremaju tehničku dokumentaciju.

2003.g. započele su aktivnosti (kupnja zemljišta, projektno – tehnička i geodetska dokumentacija i sl.) za izgradnju prilazne ceste i mosta preko rijeke Krapine. Ukupna dužina ceste iznosi 453 m i širine 7 m. Raspon mosta iznosi 55 m. 15. 04. 2005. obavljen je tehnički pregled i dobivena je uporabna dozvola za navedeno.

Cesta je izgrađena do tvrtke Fero – Ero u dužini od cca 330 m bez projektiranog nogostupa zbog pomanjkanja financijskih sredstava iz državnih potpora. Radove je izvodila tvrtka “Viadukt” d.d. iz Zagreba.

Otkupljeno je zemljište (za čitavu širinu koridora 27-30 m), izrađena je projektno – izvedbena tehnička dokumentacija i dobivena je građevna dozvola za izgradnju ceste i oborinske kanalizacije od ulice dr. Stanka Pinjuha do potoka Vrbovec u ukupnoj dužini od cca 650 m.

Izgrađena je makadamska cesta širine 5,5 – 6 m, dužine cca 650 m sa uređenom odvodnjom površinskih voda i izgrađeni su svi potrebni betonski propusti na kanalskoj mreži (ulica dr.S. Pinjuha – potok Vrbovec). U pripremi je natječajna dokumentacija za izvođenje asfalterskih radova na istoj.

Izrađena je “projektno – idejna” dokumentacija i dobivena je lokacijska dozvola za izgradnju mosta, ceste i kanalizacije ( u istom glavnom koridoru) preko potoka Vrbovec (Klaonički potok) do rijeke Horvatske u ukupnoj dužini od cca 510 m. Proveden je natječaj i ugovorena je izrada glavno – izvedbenog projekta za isto. Izgrađen je glavni vodoopskrbi priključak (od magistralnog cjevovoda) uz objekat tvrtke TL- Tome Lučić u dužini od cca 120 m, promjera 280/10 bara što je preduvjet za razvoj vodoopskrbne mreže u čitavoj zoni.

Uz ulicu dr. Stanka Pinjuha izvršena je supstitucija zračne TK- mreže podzemnom.

Prema procjenama investitora (dosadašnjih 9) u zoni bi se trebalo zaposliti cca 100-120 radnika.

Napomena: zadaća JUOO u pružanju pomoći potencijalnim investitorima sastoji se u slijedećem:

* upoznati investitora sa odredbama prostornog plana i pružiti mu sve potrebne informacije potrebne za izgradnju poslovnih objekata u zoni
* pružiti informaciju koje je zemljište slobodno za prodaju, koje djelatnosti se mogu obavljati u zoni i sl.
* pripremiti katastarske podloge sa ispisom posjednika zemljišnih čestica od kojih bi investitor eventualno kupio zemljište
* organizirati zajednički sastanak potencijalnog investitora ili ovlaštene agencije sa vlasnicima zemljišta
* pružiti informacije o visini komunalnog doprinosa, komunalne naknade, poreza i sl.
* uputiti i upoznati ga sa službama koje rade na izdavanju raznih dozvola, uvjeta i sl.

Gospodarski subjekti:

Trgo-kovina d.o.o.
Dr. Stanka Pinjuha 17
49214 Veliko Trgovišće
tel: 049/236-288

Alba M.S. d.o.o
Dr.Stanka Pinjuha 15
Veliko Trgovišće
tel:049/326-500
www.alba-ms.hr

Tvornica tekstila Trgovišće d.o.o  
Dr.Stanka Pinjuha 16
Veliko Trgovišće                               tel:049/325-610
www.tkz.hr

PA-EL d.o.o.
Dubrovčan 33a
tel. 049/556-514
www.pa-el.hr

Phoenix-metali d.o.o.
Dr. Stanka Pinjuha 17


Auto Bišćan d.o.o.
Dubrovčan 17 d,
tel. 049/587-550
www.auto-biscan.hr

5 M d.o.o.
Dubrovčan 17/c
tel. 049/237-068

Mini-market 3 M d.o.o.
Dubrovčan 175
tel. 049/556-247

MDK Građevinar i trgovina
vl. Dragutin Pavlinić
Mrzlo Polje 36
Id.p.Dubrovčan 3b
tel: 049/237-395; 237-305
www.mdk.hr

VBR Mobilia d.o.o                               Dr.Stanka Pinjuha 14, V.Trgovišće
tel: 049/493-171

Peri – oplate i skele d.o.o.
Industrijska bb
tel. 01/ 6553-636

Jezero Metal
vl. Rudolf Ivetić
Jezero Klanječko 20
tel. 049/ 236-251
www.jezero-metal.com

Elektro mont
vl. Josip Penezić
Dubrovčan 162c
tel. 098/ 1897-399

KE-TE-MONT
vl. Ivan Halambek
Zelengaj 19
tel. 098 /456-981

KRALJ BAR VIL d.o.o.
Vižovlje bb
tel. 098/ 312-513

MIP-IVETIĆ
metalna galanterija
vl.Milivoj Ivetić
K.Š.Đalskog 26
tel. 049/236-100
www.mip-ivetic.hr

BENI krojački salon,
K.Š.Đalskog 19,
tel.049/236-327,
www.beni.hr

Projektiranje Čvorak d.o.o             
S.Radića 14/b, V. Trgovišće
tel:098/1717-158

Šćukanec, elektroinstalatersko-frizerski obrt                                   
Trg S. i Franje Tuđman 3, V.Trgovišće
tel:049/237-018

MELTAL d.o.o.
otkup, prerada i prodaja sekundarnih sirovina
i obojenih metala
Dr. Stanka Pinjuha 15a
tel. 049/7236-053