13 ruj. 2013

JAVNI OGLAS ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI UDARNIH RUPA

JAVNI OGLAS ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI UDARNIH RUPA

Općina Veliko Trgovišće, Trg Stjepana i Franje Tuđmana 2, Veliko Trgovišće objavljuje javni poziv za prikupljanje ponuda za obavljanje radova na sanaciji udarnih rupa na području općine.

Ponuda treba sadržavati:

1. Točan naziv i i adresu ponuditelja

2. Uvjete plaćanja (minimalno 60 dana od izvršenih radova u mjesecu)

3. Odgovornu osobu za zaključenje ugovora

4. Cijenu definirati po m2

Rok za predaju je 23.rujna 2013.godine. Pisane ponude poslati u omotnici, s naznakom: “PONUDA ZA OGLAS”.

Nepravodobno dostavljene ponude neće se otvarati.

Otvaranje ponuda neće biti javno, te će svi ponuditelji biti obaviješteni o rezultatu Oglasa. Sa najpovoljnijim ponuditeljem će se sklopiti Ugovor o radovima, te će se izdati narudžbenica za iste.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Robert Greblički, bacc.ing.el

[top]


Internetska stranica www.veliko-trgovisce.hr koristi kolačiće. Ako želite znati više, pročitajte Politiku kolačića