03 svi. 2013

OBJAVA KANDIDACIJSKIH LISTA I KANDIDATURA I ZBIRNE LISTE ZA OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKOG NAČELNIKA

OBJAVA KANDIDACIJSKIH LISTA I KANDIDATURA I ZBIRNE LISTE ZA OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKOG NAČELNIKA

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Veliko Trgovišće utvrdilo je i objavljuje pravovaljane liste i zbirne liste.

[top]