Komunalno gospodarstvo

Odluka o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu-2019.

ODLUKA O KOMUNALNOM DOPRINOSU

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o kom.naknadi-2019.

ODLUKA O KOMUNALNOJ NAKNADI – 2018.

ODLUKA O VRIJEDNOSTI BODA – 2018.

Odluka o izmjeni Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti-2018.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – javna rasvjeta

Odluka o odabiru – kameni agregat

Izvješće o izvršenju Programa u 2017.g

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018.g

Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. ZKG za 2018.g

Prva izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017

Prva izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017.g

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2017. GODINI

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA DJELATNOSTI IZ ČL.22 ZKG U 2017. GODINI

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima i načinu obavljanja na području općine Veliko Trgovišće

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti-2014.

Odluka o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti-2010.g.

Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova – 2012.g.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za održavanje javne rasvjete

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za isporuku kamenog agregata

Odluka o komunalnom doprinosu       Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu

Odluka o komunalnoj naknadi    Odluka o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi 2004.g.  Odluka o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi 2006.g.       Odluka o izmjeni Odl. o komun.naknadi-2007.g.         Odluka o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi-2018.-

Zaključak o načinu podnošenja zahtjeva za izvođenje komunalnih akcija

 

 

 

 

 

 Internetska stranica www.veliko-trgovisce.hr koristi kolačiće. Ako želite znati više, pročitajte Politiku kolačića