Prostorno uređenje

 V. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA OPĆINE VELIKO TRGOVIŠĆE

Grafika

Veliko_Trgovišće_GP5000-4.1. GP k.o.Dubrovčan i k.o.Velika Erpenja dio

Veliko_Trgovišće_GP5000-4.2. GP k.o.Velika Erpenja

Veliko Trgovišće_GP5000-4.3. GP k.o. Strmec 

Veliko_Trgovišće_GP5000-4.4. GP k.o. Jezero Klanječko dio i k.o. Veliko Trgovišće

Veliko_Trgovišće_25000-3_ZAŠTITA

Veliko_Trgovišće_25000-2D_VODA_ODVOD V

eliko_Trgovišće_25000-2C_ ELEKTRO_PLIN V

eliko_Trgovišće_25000-2B_ELEK_KOM V

eliko_Trgovišće_25000-2A_PROMET

Veliko_Trgovišće_25000-1_NAMJENA

ODLUKA – PROČIŠĆENI TEKST ODREDBI ZA PROVOĐENJE PROSTORNOG PLANA

Odluka o donošenju V izmjena i dopuna Prostornog plana 2019.

Objava javne rasprave

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš V Izmjena i dopuna PPUO

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš V Izmjena i dopuna PPUO

 

 

 

IV. IZMJENE I DOPUNE PPUO VELIKO TRGOVIŠĆE

 

ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROČIŠĆENOG TEKSTA PPUO 2017

Grafika

1_NAMJENA

2A_PROMET

2B_ELEK_KOM

2C_ ELEKTRO_PLIN

2D_VODA_ODVOD

3_ZAŠTITA

 

Građevinska područja naselja po k.o.

4.1. GP Ko Dubrovčan-dio i K.o. Velika Erpenja-dio

4.2.GP Ko Dubrovčan-dio i K.o. Velika Erpenja-dio

4.3. GP K.o.Strmec K.o. Jezero Klanječko – dio i K.o. Veliko Trgovišće -dio

4.4. GP K.o.Jezero Klanječko-dio i K.o.Veliko Trgovišće-dio

 

legalizacija objekata 2013.g.

 

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA GOSPODARSKE ZONE VELIKO TRGOVIŠĆE 2009

 

1-NASLOVNICA-1.doc Ellabo_parcela I OBR GOS ZONA V. TRG

II GOSP ZONA

SADRZAJ03-02 V Trgovisce-rad.zona11 NASLOVNICA

I OBR GOS ZONA V. TRG

II GOSP ZONA

SADRZAJ03-02-1.pdf

5-UPU-radne-z.-V.Trgov_.-1.namjena-1.pdf

5-UPU radne z. V.Trgov.-2.1promet

5-UPU radne z. V.Trgov.-2.2pošta,energetika

5-UPU radne z. V.Trgov.-2.3vodnogospodarstvo

5-UPU radne z. V.Trgov.-3koristenje i zastita

5-UPU radne z. V.Trgov.-4koristenje i uvjeti gradnje

 

 Internetska stranica www.veliko-trgovisce.hr koristi kolačiće. Ako želite znati više, pročitajte Politiku kolačića