Statut općine/ Poslovnik općinskog vijeća

 

Statut općine Veliko Trgovišće

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama

Statuta općine V. Trgovišće Statut iz 2009. godine

Statutarna odluka o grbu i zastavi

 

Poslovnik općinskog vijeća

Poslovnik iz 2009. godine

Izmjene i dopune Poslovnika OV općine Veliko Trgovišće