29 pro. 2011

PROSTORNI PLAN – OBJAVA JAVNOG UVIDA I JAVNOG IZLAGANJA

IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA

PROSTORNI PLAN – OBJAVA JAVNOG UVIDA I JAVNOG IZLAGANJA

Općinski načelnik  općine Veliko Trgovišće  objavljuje

 JAVNI UVID I JAVNO IZLAGANJE o  prijedlogu izmjena i dopuna PPUO Veliko Trgovišće

JAVNI UVID  o prijedlogu izmjena i dopuna PPUO Veliko Trgovišće počinje 10. siječnja 2012.g. i traje do zaključno  24. siječnja 2012. godine.

Prijedlog izmjena i dopuna PPUO biti će izložen svakim radnim danom u prostorijama općine Veliko Trgovišće, Trg Stjepana i Franje Tuđmana 2, u vremenu od 08,00 do 14,00 sati.

Primjedbe, prijedlozi, sugestije i mišljenja mogu se u pisanom obliku uputiti nositelju  izrade tijekom  trajanja javnog uvida ili u  roku od osam dana   po završetku javne rasprave,a mogu ih uputiti  građani , udruge,   tijela državne uprave, pravne osobe s javnim ovlastima.

Po isteku navedenog roka   smatrat će se da nema daljnjih primjedbi, prijedloga, sugestija i mišljenja.

JAVNO IZLAGANJE o prijedlogu izmjena i dopuna PPUO   održat će se    17. siječnja  2012. godine (utorak)  u   17,00  sati u  Domu kulture u Velikom Trgovišću.

Tijekom trajanja javne rasprave nadležna tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne samouprave) dostavljaju pisana očitovanja na prijedlog izmjena i dopuna PPUO  a građani i udruge mogu upisati svoje primjedbe i prijedloge u knjigu primjedbi, putem urudžbenog zapisnika ili u zapisnik  za vrijeme trajanja javnog izlaganja.

Daljnja pojašnjenja o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Veliko Trgovišće mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Veliko Trgovišće.

[top]


Internetska stranica www.veliko-trgovisce.hr koristi kolačiće. Ako želite znati više, pročitajte Politiku kolačića