Zatvorena savjetovanja

 

Izvješće o provedenom savjetovanju

U postupku savjetovanja o prijedlogu Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada nije bilo primjedbi i prijedloga.

 

Općina Veliko Trgovišće otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada.

Savjetovanje je otvoreno od 29.11.2019. do 10.12.2019. godine.

 ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA

PLAN RASPOREDA SPREMNIKA

Obrazac-savjetovanja-2.docx

 

 

Izvješće o provedenom savjetovanju

U postupku savjetovanja o prijedlogu Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu općine Veliko Trgovišće nije bilo primjedbi i prijedloga.

 

Općina Veliko Trgovišće otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu općine Veliko Trgovišće

Savjetovanje je otvoreno od 26.08.2019. do 10.09.2019. godine.

OBRAZAC SAVJETOVANJA – 2019. – Odluka o zakupu i kupoprodaji posl.prostora u vlasništvu općine VT

ODLUKA O ZAKUPU I KUPOPRODAJI POSLOVNOG PROSTORA-2019.

 

Izvješće o provedenom savjetovanju

U postupku savjetovanja  o prijedlogu Odluke  o izmjenama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Veliko Trgovišće  nije bilo primjedbi i prijedloga.

 

Općina Veliko Trgovišće otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke  o izmjenama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Veliko Trgovišće.

Savjetovanje je otvoreno od 14.06.2019. do 23.06.2019. godine.

Obrazac savjetovanja-2019.

Odluka o izmjeni Odluke o načinu prikupljanja miješanog kom.otpada-2019.

 

Izvješće o provedenom savjetovanju

U postupku savjetovanja o prijedlogu Odluke o donošenju V Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Veliko Trgovišćenije bilo primjedbi i prijedloga.

 

Općina Veliko Trgovišće otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o donošenju V Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Veliko Trgovišće.

Savjetovanje je otvoreno od 14.06.2019. do 23.06.2019. godine.

 

Obrazac savjetovanja

Odluka o donošenju V izmjena i dopuna-2019.

 

 

Izvješće o provedenom savjetovanju

U postupku savjetovanja o  prijedlogu Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području općine Veliko Trgovišće nije bilo primjedbi i prijedloga..

 

Općina Veliko Trgovišće otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području općine Veliko Trgovišće.

Savjetovanje je otvoreno od 19.03.2019. do 05.04.2019. godine.

OBRAZAC-SAVJETOVANJA-2019.

Odluka_o_agrotehničkim_mjerama_i_mjerama_za_uređ._i_održ._polj._rudina

OBRAZLOŽENJE

 

Izvješće o provedenom savjetovanju

U postupku savjetovanja o  prijedlogu Odluke o komunalnom  redu na području Općine Veliko Trgovišće nije bilo prijava.

 

Općina Veliko Trgovišće otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o komunalnom redu na području Općine Veliko Trgovišće.

Savjetovanje je otvoreno od 14.03.2019. do 31.03.2019. godine.

Odluka o komunalnom redu -2019.

OBRAZLOŽENJE

OBRAZAC SAVJETOVANJA-2019.

Izvješće o provedenom savjetovanju

U postupku savjetovanja o  prijedlogu Odluke o potrebi izgradnje groblja nije bilo prijava.

Općina Veliko Trgovišće otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o potrebi izgradnje groblja.

Savjetovanje je otvoreno od 14.03.2019. do 31.03.2019. godine.

 Odluka o potrebi izgradnje groblja V.Trgovišće 2-2019.g.

OBRAZAC- savjetovanje-Odluka o potrebi izgradnje groblja-2019.

 

Izvješće o provedenom savjetovanju

U postupku savjetovanja o  prijedlogu Odluke o uvjetima i načinu subvencioniranja djelatnosti dadilje  nije bilo prijava.

 

Općina Veliko Trgovišće otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o uvjetima i načinu subvencioniranja djelatnosti dadilje.

Savjetovanje je otvoreno od 14.03.2019. do 31.03.2019. godine.

Odluka o sufinanciranju djelatnosti dadilja-2019.

OBRAZAC-savjetovanje-Odluka o subvencioniranju djelatnosti dadilje-2019.

 

Izvješće o provedenom savjetovanju

U postupku savjetovanja o  prijedlogu Odluke o izmjeni odluke o grobljima nije bilo prijava.

 

Općina Veliko Trgovišće otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o izmjeni odluke o grobljima.

Savjetovanje je otvoreno od 14.03.2019. do 31.03.2019. godine.

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O GROBLJIMA – 2019.

OBRAZAC – izmjena Odluke o grobljima-2019.

 

Izvješće o provedenom savjetovanju

U postupku savjetovanja o  prijedlogu Odluke o komunalnom doprinosu nije bilo prijava.

 

Općina Veliko Trgovišće otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o komunalnom doprinosu.

Savjetovanje je otvoreno od 30.11.2018.-09.12.2018. godine.

ODLUKA O KOMUNALNOM DOPRINOSU – 2018.

OBRAZAC savjetovanja komunalni doprinos 2018

 

 

Izvješće o provedenom savjetovanju

U postupku savjetovanja o  prijedlogu Odluke o o prijedlogu Odluke o izradi  V izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Veliko Trgovišće nije bilo prijava.

 

Općina Veliko Trgovišće otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o izradi  V izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Veliko Trgovišće.

Savjetovanje je otvoreno od 30.11.2018.-09.12.2018. godine.

Nacrt Odluke o V izmjeni i dopuni PPUO-

OBRAZAC savjetovanja 

 

Izvješće o provedenom savjetovanju

U postupku savjetovanja o  prijedlogu Odluke o komunalnoj naknadi nije bilo prijava.

 

Općina Veliko Trgovišće otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o komunalnoj naknadi.

Savjetovanje je otvoreno od 17.10.2018.-15.11.2018. godine.

ODLUKA O KOMUNALNOJ NAKNADI – 2018.

OBRAZAC – savjetovanje-nacrt Odluke o komunalnoj naknadi-2018.

 

Izvješće o provedenom savjetovanju

U postupku savjetovanja o  prijedlogu Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade nije bilo prijava.

Općina Veliko Trgovišće otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade.

Savjetovanje je otvoreno od 17.10.2018.-15.11.2018. godine.

ODLUKA O VRIJEDNOSTI BODA KOMUNALNE NAKNADE 2018.

OBRAZAC – savjetovanje-nacrt Odluke o vrijednosti boda-2018.

 

Izvješće o provedenom savjetovanju

U postupku savjetovanja o  prijedlogu Odluke o komunalnim djelatnostima i načinu obavljanja na području Općine Veliko Trgovišće nije bilo prijava.

Općina Veliko Trgovišće otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o komunalnim djelatnostima i načinu obavljanja na području Općine Veliko Trgovišće.

Savjetovanje je otvoreno od 17.10.2018.-15.11.2018. godine.

ODLUKA O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA I NAČINU OBAVLJANJA-2018.

OBRAZAC – savjetovanje-Nacrt odluke o komunalnim djelatnostima-2018.

 

Izvješće o provedenom savjetovanju

U postupku savjetovanja o prijedlogu Odluke o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada na području općine Veliko Trgovišće nije bilo prijava.

Općina Veliko Trgovišće otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada na području općine Veliko Trgovišće.

Savjetovanje je otvoreno od 17.10.2018.-15.11.2018. godine.

Odluka o uspostavi sustava prijave nepropisno odbačenog otpada-2018.

OBRAZAC – savjetovanje-nacrt Odluke o uspostavi sustava zaprimanja obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu-2018.

 

Izvješće o provedenom savjetovanju

 

U postupku savjetovanja o  prijedlogu Odluke o porezima općine Veliko Trgovišće nije bilo prijava.

Općina Veliko Trgovišće otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o porezima općine Veliko Trgovišće.

Savjetovanje je otvoreno od 17.04.2018.-10.05.2018. godine.

Odluka o porezima-2018.g.-prijedlog

OBRAZAC savjetovanja –  odluka o porezima 2018.

 

Izvješće o provedenom savjetovanju

U postupku savjetovanja o prijedlogu Odluke o prodaji robe izvan prodavaonica na području općine Veliko Trgovišće nije bilo prijava.

Općina Veliko Trgovišće otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o prodaji robe izvan prodavaonica na području općine Veliko Trgovišće.

Savjetovanje je otvoreno od 17.04.2018.-10.05.2018. godine.

Prijedlog Odluke o prodaji robe izvan prodavaonica-2018.

OBRAZAC savjetovanja uz Prijedlog Odluke o prodaji robe izvan prodavaonica – 2018.

 

Izvješće o provedenom savjetovanju

U postupku savjetovanja o o prijedlogu Odluke o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima i načinu obavljanja na području općine Veliko Trgovišće nije bilo prijava.

 

Općina Veliko Trgovišće otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima i načinu obavljanja na području općine Veliko Trgovišće.

Savjetovanje je otvoreno od 17.04.2018.-10.05.2018. godine.

Odluka o izmjeni Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti-2018. – prijedlog

OBRAZAC savjetovanja – Izmjena Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti-2018.

 

Izvješće o provedenom savjetovanju

U postupku savjetovanja o  prijedlogu Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te načinu postupanja s divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa nije bilo prijava.

Općina Veliko Trgovišće otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te načinu postupanja s divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa
Savjetovanje je otvoreno od 30.03.2018. do 15.04.2018. godine.

Prijedlog odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca

Obrazac -savjetovanje sa zaint.javnošću-prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca-2018

 

Izvješće o provedenom savjetovanju

U postupku savjetovanja o  prijedlogu Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta  vijeća Općine Veliko Trgovišće nije bilo prijava.

 

Općina Veliko Trgovišće otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta  vijeća Općine Veliko Trgovišće.
Savjetovanje je otvoreno od 09.01.2018.-18.01.2018

Prijedlog Statutarne odluka o izmjenama i dopunama Statuta-2018.

Obrazac savjetovanja

 

 

Izvješće o provedenom savjetovanju

U postupku savjetovanja  o prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Veliko Trgovišće nije bilo prijava.

 

Općina Veliko Trgovišće otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Veliko Trgovišće.
Savjetovanje je otvoreno od 09.01.2018.-18.01.2018

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća 2018

Obrazac savjetovanja

 

Izvješće o provedenom savjetovanju

U postupku savjetovanja o prijedlogu Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za ukljanjanje odbačenog otpada na području  Općine Veliko Trgovišće nije bilo prijava.

 

Općina Veliko Trgovišće otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za ukljanjanje odbačenog otpada na području  Općine Veliko Trgovišće.
Savjetovanje je otvoreno od 09.01.2018.-18.01.2018.

Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komun.otpada-2018.

Obrazac savjetovanja-sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada

Obrazac savjetovanja -prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja otpada-2018.

 

Izvješće o provedenom savjetovanju

U postupku savjetovanja o Prijedlogu Strategije upravljanja imovinom Općine Veliko Trgovišće za razdoblje od 2016.-2020. godine nije bilo prijava.

 

Općina Veliko Trgovišće otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Strategije upravljanja imovinom Općine Veliko Trgovišće za razdoblje od 2016.-2020. godine.

Savjetovanje je otvoreno od 04.12.2017.-20.12.2017. godine.

Prijedlog Strategije upravljanja imovinom Općine Veliko Trgovišće za razdoblje od 2016-2020.

Obrazac savjetovanja

 

Izvješće o provedenom savjetovanju

U postupku savjetovanja o Nacrtu Odluke o Prijedlogu plana gospodarenja otpadom u općini Veliko Trgovišće za razdoblje od 2017.-2023. godine nije bilo prijava.

Općina Veliko Trgovišće otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu plana gospodarenja otpadom u općini Veliko Trgovišće za razdoblje od 2017.-2023. godine.

Savjetovanje je otvoreno od 05.09.2017.-05.10.2017. godine.

Prijedlog Plana 

Obrazac savjetovanja

Savjetovanje je otvoreno od 05.09.2017.-05.10.2017. godine.

 

Izvješće o provedenom savjetovanju

U postupku savjetovanja o Nacrtu Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama nije bilo prijava.

Općina Veliko Trgovišće otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama.

Savjetovanje je otvoreno od 15.11.2016.-30.11.2016. godine.

Nacrt Odluke

Obrazac sudjelovanjaInternetska stranica www.veliko-trgovisce.hr koristi kolačiće. Ako želite znati više, pročitajte Politiku kolačića