Zatvorena savjetovanja

Izvješće o provedenom savjetovanju

U postupku savjetovanja o  nacrtu Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 7/1 nije bilo primjedbi i prijedloga.

Općina Veliko Trgovišće otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 7/1.

Savjetovanje je otvoreno od 10.03.2020. do 09.04.2020. godine

200203-02 Nacrt odluke o izradi UPU

Obrazac savjetovanja

 

Izvješće o provedenom savjetovanju

U postupku savjetovanja o  nacrtu Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Veliko Trgovišće za 2020. godinu nije bilo primjedbi i prijedloga.

Općina Veliko Trgovišće otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Veliko Trgovišće za 2020. godinu.

Savjetovanje je otvoreno od 03.03.2020. do 13.03.2020. godine.

Nacrt Godišnjeg provedbenog plana zaštite od požara za 2020_Veliko Trgovišće

OBRAZAC savjetovanja -nacrt Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za 2020.g.

 

Izvješće o provedenom savjetovanju

U postupku savjetovanja o prijedlogu Statutarne odluke o izmjenama Statuta nije bilo primjedbi i prijedloga.

Općina Veliko Trgovišće otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Statutarne odluke o izmjenama Statuta.

Savjetovanje je otvoreno od 05.02.2020. do 04.03.2020. godine.

Prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama Statuta

Obrazac savjetovanja- izmjena Statuta

 

Izvješće o provedenom savjetovanju

U postupku savjetovanja o prijedlogu Odluke o Izmjeni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Veliko Trgovišće nije bilo primjedbi i prijedloga.

Općina Veliko Trgovišće otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o Izmjeni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Veliko Trgovišće.

Savjetovanje je otvoreno od 05.02.2020. do 04.03.2020. godine.

Prijedlog Odluke o izmjeni Poslovnika

Obrazac savjetovanja-izmjena Poslovnika

 

Izvješće o provedenom savjetovanju

U postupku savjetovanja o prijedlogu Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada nije bilo primjedbi i prijedloga.

 

Općina Veliko Trgovišće otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada.

Savjetovanje je otvoreno od 29.11.2019. do 10.12.2019. godine.

 ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA

PLAN RASPOREDA SPREMNIKA

Obrazac-savjetovanja-2.docx

 

 

Izvješće o provedenom savjetovanju

U postupku savjetovanja o prijedlogu Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu općine Veliko Trgovišće nije bilo primjedbi i prijedloga.

 

Općina Veliko Trgovišće otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu općine Veliko Trgovišće

Savjetovanje je otvoreno od 26.08.2019. do 10.09.2019. godine.

OBRAZAC SAVJETOVANJA – 2019. – Odluka o zakupu i kupoprodaji posl.prostora u vlasništvu općine VT

ODLUKA O ZAKUPU I KUPOPRODAJI POSLOVNOG PROSTORA-2019.

 

Izvješće o provedenom savjetovanju

U postupku savjetovanja  o prijedlogu Odluke  o izmjenama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Veliko Trgovišće  nije bilo primjedbi i prijedloga.

 

Općina Veliko Trgovišće otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke  o izmjenama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Veliko Trgovišće.

Savjetovanje je otvoreno od 14.06.2019. do 23.06.2019. godine.

Obrazac savjetovanja-2019.

Odluka o izmjeni Odluke o načinu prikupljanja miješanog kom.otpada-2019.

 

Izvješće o provedenom savjetovanju

U postupku savjetovanja o prijedlogu Odluke o donošenju V Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Veliko Trgovišćenije bilo primjedbi i prijedloga.

 

Općina Veliko Trgovišće otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o donošenju V Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Veliko Trgovišće.

Savjetovanje je otvoreno od 14.06.2019. do 23.06.2019. godine.

 

Obrazac savjetovanja

Odluka o donošenju V izmjena i dopuna-2019.

 

 

Izvješće o provedenom savjetovanju

U postupku savjetovanja o  prijedlogu Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području općine Veliko Trgovišće nije bilo primjedbi i prijedloga..

 

Općina Veliko Trgovišće otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području općine Veliko Trgovišće.

Savjetovanje je otvoreno od 19.03.2019. do 05.04.2019. godine.

OBRAZAC-SAVJETOVANJA-2019.

Odluka_o_agrotehničkim_mjerama_i_mjerama_za_uređ._i_održ._polj._rudina

OBRAZLOŽENJE

 

Izvješće o provedenom savjetovanju

U postupku savjetovanja o  prijedlogu Odluke o komunalnom  redu na području Općine Veliko Trgovišće nije bilo prijava.

 

Općina Veliko Trgovišće otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o komunalnom redu na području Općine Veliko Trgovišće.

Savjetovanje je otvoreno od 14.03.2019. do 31.03.2019. godine.

Odluka o komunalnom redu -2019.

OBRAZLOŽENJE

OBRAZAC SAVJETOVANJA-2019.

Izvješće o provedenom savjetovanju

U postupku savjetovanja o  prijedlogu Odluke o potrebi izgradnje groblja nije bilo prijava.

Općina Veliko Trgovišće otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o potrebi izgradnje groblja.

Savjetovanje je otvoreno od 14.03.2019. do 31.03.2019. godine.

 Odluka o potrebi izgradnje groblja V.Trgovišće 2-2019.g.

OBRAZAC- savjetovanje-Odluka o potrebi izgradnje groblja-2019.

 

Izvješće o provedenom savjetovanju

U postupku savjetovanja o  prijedlogu Odluke o uvjetima i načinu subvencioniranja djelatnosti dadilje  nije bilo prijava.

 

Općina Veliko Trgovišće otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o uvjetima i načinu subvencioniranja djelatnosti dadilje.

Savjetovanje je otvoreno od 14.03.2019. do 31.03.2019. godine.

Odluka o sufinanciranju djelatnosti dadilja-2019.

OBRAZAC-savjetovanje-Odluka o subvencioniranju djelatnosti dadilje-2019.

 

Izvješće o provedenom savjetovanju

U postupku savjetovanja o  prijedlogu Odluke o izmjeni odluke o grobljima nije bilo prijava.

 

Općina Veliko Trgovišće otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o izmjeni odluke o grobljima.

Savjetovanje je otvoreno od 14.03.2019. do 31.03.2019. godine.

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O GROBLJIMA – 2019.

OBRAZAC – izmjena Odluke o grobljima-2019.

 

Izvješće o provedenom savjetovanju

U postupku savjetovanja o  prijedlogu Odluke o komunalnom doprinosu nije bilo prijava.

 

Općina Veliko Trgovišće otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o komunalnom doprinosu.

Savjetovanje je otvoreno od 30.11.2018.-09.12.2018. godine.

ODLUKA O KOMUNALNOM DOPRINOSU – 2018.

OBRAZAC savjetovanja komunalni doprinos 2018

 

 

Izvješće o provedenom savjetovanju

U postupku savjetovanja o  prijedlogu Odluke o o prijedlogu Odluke o izradi  V izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Veliko Trgovišće nije bilo prijava.

 

Općina Veliko Trgovišće otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o izradi  V izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Veliko Trgovišće.

Savjetovanje je otvoreno od 30.11.2018.-09.12.2018. godine.

Nacrt Odluke o V izmjeni i dopuni PPUO-

OBRAZAC savjetovanja 

 

Izvješće o provedenom savjetovanju

U postupku savjetovanja o  prijedlogu Odluke o komunalnoj naknadi nije bilo prijava.

 

Općina Veliko Trgovišće otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o komunalnoj naknadi.

Savjetovanje je otvoreno od 17.10.2018.-15.11.2018. godine.

ODLUKA O KOMUNALNOJ NAKNADI – 2018.

OBRAZAC – savjetovanje-nacrt Odluke o komunalnoj naknadi-2018.

 

Izvješće o provedenom savjetovanju

U postupku savjetovanja o  prijedlogu Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade nije bilo prijava.

Općina Veliko Trgovišće otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade.

Savjetovanje je otvoreno od 17.10.2018.-15.11.2018. godine.

ODLUKA O VRIJEDNOSTI BODA KOMUNALNE NAKNADE 2018.

OBRAZAC – savjetovanje-nacrt Odluke o vrijednosti boda-2018.

 

Izvješće o provedenom savjetovanju

U postupku savjetovanja o  prijedlogu Odluke o komunalnim djelatnostima i načinu obavljanja na području Općine Veliko Trgovišće nije bilo prijava.

Općina Veliko Trgovišće otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o komunalnim djelatnostima i načinu obavljanja na području Općine Veliko Trgovišće.

Savjetovanje je otvoreno od 17.10.2018.-15.11.2018. godine.

ODLUKA O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA I NAČINU OBAVLJANJA-2018.

OBRAZAC – savjetovanje-Nacrt odluke o komunalnim djelatnostima-2018.

 

Izvješće o provedenom savjetovanju

U postupku savjetovanja o prijedlogu Odluke o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada na području općine Veliko Trgovišće nije bilo prijava.

Općina Veliko Trgovišće otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada na području općine Veliko Trgovišće.

Savjetovanje je otvoreno od 17.10.2018.-15.11.2018. godine.

Odluka o uspostavi sustava prijave nepropisno odbačenog otpada-2018.

OBRAZAC – savjetovanje-nacrt Odluke o uspostavi sustava zaprimanja obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu-2018.

 

Izvješće o provedenom savjetovanju

 

U postupku savjetovanja o  prijedlogu Odluke o porezima općine Veliko Trgovišće nije bilo prijava.

Općina Veliko Trgovišće otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o porezima općine Veliko Trgovišće.

Savjetovanje je otvoreno od 17.04.2018.-10.05.2018. godine.

Odluka o porezima-2018.g.-prijedlog

OBRAZAC savjetovanja –  odluka o porezima 2018.

 

Izvješće o provedenom savjetovanju

U postupku savjetovanja o prijedlogu Odluke o prodaji robe izvan prodavaonica na području općine Veliko Trgovišće nije bilo prijava.

Općina Veliko Trgovišće otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o prodaji robe izvan prodavaonica na području općine Veliko Trgovišće.

Savjetovanje je otvoreno od 17.04.2018.-10.05.2018. godine.

Prijedlog Odluke o prodaji robe izvan prodavaonica-2018.

OBRAZAC savjetovanja uz Prijedlog Odluke o prodaji robe izvan prodavaonica – 2018.

 

Izvješće o provedenom savjetovanju

U postupku savjetovanja o o prijedlogu Odluke o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima i načinu obavljanja na području općine Veliko Trgovišće nije bilo prijava.

 

Općina Veliko Trgovišće otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima i načinu obavljanja na području općine Veliko Trgovišće.

Savjetovanje je otvoreno od 17.04.2018.-10.05.2018. godine.

Odluka o izmjeni Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti-2018. – prijedlog

OBRAZAC savjetovanja – Izmjena Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti-2018.

 

Izvješće o provedenom savjetovanju

U postupku savjetovanja o  prijedlogu Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te načinu postupanja s divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa nije bilo prijava.

Općina Veliko Trgovišće otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te načinu postupanja s divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa
Savjetovanje je otvoreno od 30.03.2018. do 15.04.2018. godine.

Prijedlog odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca

Obrazac -savjetovanje sa zaint.javnošću-prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca-2018

 

Izvješće o provedenom savjetovanju

U postupku savjetovanja o  prijedlogu Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta  vijeća Općine Veliko Trgovišće nije bilo prijava.

 

Općina Veliko Trgovišće otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta  vijeća Općine Veliko Trgovišće.
Savjetovanje je otvoreno od 09.01.2018.-18.01.2018

Prijedlog Statutarne odluka o izmjenama i dopunama Statuta-2018.

Obrazac savjetovanja

 

 

Izvješće o provedenom savjetovanju

U postupku savjetovanja  o prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Veliko Trgovišće nije bilo prijava.

 

Općina Veliko Trgovišće otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Veliko Trgovišće.
Savjetovanje je otvoreno od 09.01.2018.-18.01.2018

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća 2018

Obrazac savjetovanja

 

Izvješće o provedenom savjetovanju

U postupku savjetovanja o prijedlogu Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za ukljanjanje odbačenog otpada na području  Općine Veliko Trgovišće nije bilo prijava.

 

Općina Veliko Trgovišće otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za ukljanjanje odbačenog otpada na području  Općine Veliko Trgovišće.
Savjetovanje je otvoreno od 09.01.2018.-18.01.2018.

Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komun.otpada-2018.

Obrazac savjetovanja-sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada

Obrazac savjetovanja -prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja otpada-2018.

 

Izvješće o provedenom savjetovanju

U postupku savjetovanja o Prijedlogu Strategije upravljanja imovinom Općine Veliko Trgovišće za razdoblje od 2016.-2020. godine nije bilo prijava.

 

Općina Veliko Trgovišće otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Strategije upravljanja imovinom Općine Veliko Trgovišće za razdoblje od 2016.-2020. godine.

Savjetovanje je otvoreno od 04.12.2017.-20.12.2017. godine.

Prijedlog Strategije upravljanja imovinom Općine Veliko Trgovišće za razdoblje od 2016-2020.

Obrazac savjetovanja

 

Izvješće o provedenom savjetovanju

U postupku savjetovanja o Nacrtu Odluke o Prijedlogu plana gospodarenja otpadom u općini Veliko Trgovišće za razdoblje od 2017.-2023. godine nije bilo prijava.

Općina Veliko Trgovišće otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu plana gospodarenja otpadom u općini Veliko Trgovišće za razdoblje od 2017.-2023. godine.

Savjetovanje je otvoreno od 05.09.2017.-05.10.2017. godine.

Prijedlog Plana 

Obrazac savjetovanja

Savjetovanje je otvoreno od 05.09.2017.-05.10.2017. godine.

 

Izvješće o provedenom savjetovanju

U postupku savjetovanja o Nacrtu Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama nije bilo prijava.

Općina Veliko Trgovišće otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama.

Savjetovanje je otvoreno od 15.11.2016.-30.11.2016. godine.

Nacrt Odluke

Obrazac sudjelovanjaInternetska stranica www.veliko-trgovisce.hr koristi kolačiće. Ako želite znati više, pročitajte Politiku kolačića