Zatvorena savjetovanja

Izvješće o provedenom savjetovanju

U postupku savjetovanja o  prijedlogu Odluke o komunalnom doprinosu nije bilo prijava.

 

Općina Veliko Trgovišće otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o komunalnom doprinosu.

Savjetovanje je otvoreno od 30.11.2018.-09.12.2018. godine.

ODLUKA O KOMUNALNOM DOPRINOSU – 2018.

OBRAZAC savjetovanja komunalni doprinos 2018

 

 

Izvješće o provedenom savjetovanju

U postupku savjetovanja o  prijedlogu Odluke o o prijedlogu Odluke o izradi  V izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Veliko Trgovišće nije bilo prijava.

 

Općina Veliko Trgovišće otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o izradi  V izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Veliko Trgovišće.

Savjetovanje je otvoreno od 30.11.2018.-09.12.2018. godine.

Nacrt Odluke o V izmjeni i dopuni PPUO-

OBRAZAC savjetovanja 

 

Izvješće o provedenom savjetovanju

U postupku savjetovanja o  prijedlogu Odluke o komunalnoj naknadi nije bilo prijava.

 

Općina Veliko Trgovišće otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o komunalnoj naknadi.

Savjetovanje je otvoreno od 17.10.2018.-15.11.2018. godine.

ODLUKA O KOMUNALNOJ NAKNADI – 2018.

OBRAZAC – savjetovanje-nacrt Odluke o komunalnoj naknadi-2018.

 

Izvješće o provedenom savjetovanju

U postupku savjetovanja o  prijedlogu Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade nije bilo prijava.

Općina Veliko Trgovišće otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade.

Savjetovanje je otvoreno od 17.10.2018.-15.11.2018. godine.

ODLUKA O VRIJEDNOSTI BODA KOMUNALNE NAKNADE 2018.

OBRAZAC – savjetovanje-nacrt Odluke o vrijednosti boda-2018.

 

Izvješće o provedenom savjetovanju

U postupku savjetovanja o  prijedlogu Odluke o komunalnim djelatnostima i načinu obavljanja na području Općine Veliko Trgovišće nije bilo prijava.

Općina Veliko Trgovišće otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o komunalnim djelatnostima i načinu obavljanja na području Općine Veliko Trgovišće.

Savjetovanje je otvoreno od 17.10.2018.-15.11.2018. godine.

ODLUKA O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA I NAČINU OBAVLJANJA-2018.

OBRAZAC – savjetovanje-Nacrt odluke o komunalnim djelatnostima-2018.

 

Izvješće o provedenom savjetovanju

U postupku savjetovanja o prijedlogu Odluke o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada na području općine Veliko Trgovišće nije bilo prijava.

Općina Veliko Trgovišće otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada na području općine Veliko Trgovišće.

Savjetovanje je otvoreno od 17.10.2018.-15.11.2018. godine.

Odluka o uspostavi sustava prijave nepropisno odbačenog otpada-2018.

OBRAZAC – savjetovanje-nacrt Odluke o uspostavi sustava zaprimanja obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu-2018.

 

Izvješće o provedenom savjetovanju

 

U postupku savjetovanja o  prijedlogu Odluke o porezima općine Veliko Trgovišće nije bilo prijava.

Općina Veliko Trgovišće otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o porezima općine Veliko Trgovišće.

Savjetovanje je otvoreno od 17.04.2018.-10.05.2018. godine.

Odluka o porezima-2018.g.-prijedlog

OBRAZAC savjetovanja –  odluka o porezima 2018.

 

Izvješće o provedenom savjetovanju

U postupku savjetovanja o prijedlogu Odluke o prodaji robe izvan prodavaonica na području općine Veliko Trgovišće nije bilo prijava.

Općina Veliko Trgovišće otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o prodaji robe izvan prodavaonica na području općine Veliko Trgovišće.

Savjetovanje je otvoreno od 17.04.2018.-10.05.2018. godine.

Prijedlog Odluke o prodaji robe izvan prodavaonica-2018.

OBRAZAC savjetovanja uz Prijedlog Odluke o prodaji robe izvan prodavaonica – 2018.

 

Izvješće o provedenom savjetovanju

U postupku savjetovanja o o prijedlogu Odluke o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima i načinu obavljanja na području općine Veliko Trgovišće nije bilo prijava.

 

Općina Veliko Trgovišće otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima i načinu obavljanja na području općine Veliko Trgovišće.

Savjetovanje je otvoreno od 17.04.2018.-10.05.2018. godine.

Odluka o izmjeni Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti-2018. – prijedlog

OBRAZAC savjetovanja – Izmjena Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti-2018.

 

Izvješće o provedenom savjetovanju

U postupku savjetovanja o  prijedlogu Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te načinu postupanja s divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa nije bilo prijava.

Općina Veliko Trgovišće otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te načinu postupanja s divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa
Savjetovanje je otvoreno od 30.03.2018. do 15.04.2018. godine.

Prijedlog odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca

Obrazac -savjetovanje sa zaint.javnošću-prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca-2018

 

Izvješće o provedenom savjetovanju

U postupku savjetovanja o  prijedlogu Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta  vijeća Općine Veliko Trgovišće nije bilo prijava.

 

Općina Veliko Trgovišće otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta  vijeća Općine Veliko Trgovišće.
Savjetovanje je otvoreno od 09.01.2018.-18.01.2018

Prijedlog Statutarne odluka o izmjenama i dopunama Statuta-2018.

Obrazac savjetovanja

 

 

Izvješće o provedenom savjetovanju

U postupku savjetovanja  o prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Veliko Trgovišće nije bilo prijava.

 

Općina Veliko Trgovišće otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Veliko Trgovišće.
Savjetovanje je otvoreno od 09.01.2018.-18.01.2018

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća 2018

Obrazac savjetovanja

 

Izvješće o provedenom savjetovanju

U postupku savjetovanja o prijedlogu Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za ukljanjanje odbačenog otpada na području  Općine Veliko Trgovišće nije bilo prijava.

 

Općina Veliko Trgovišće otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za ukljanjanje odbačenog otpada na području  Općine Veliko Trgovišće.
Savjetovanje je otvoreno od 09.01.2018.-18.01.2018.

Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komun.otpada-2018.

Obrazac savjetovanja-sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada

Obrazac savjetovanja -prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja otpada-2018.

 

Izvješće o provedenom savjetovanju

U postupku savjetovanja o Prijedlogu Strategije upravljanja imovinom Općine Veliko Trgovišće za razdoblje od 2016.-2020. godine nije bilo prijava.

 

Općina Veliko Trgovišće otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Strategije upravljanja imovinom Općine Veliko Trgovišće za razdoblje od 2016.-2020. godine.

Savjetovanje je otvoreno od 04.12.2017.-20.12.2017. godine.

Prijedlog Strategije upravljanja imovinom Općine Veliko Trgovišće za razdoblje od 2016-2020.

Obrazac savjetovanja

 

Izvješće o provedenom savjetovanju

U postupku savjetovanja o Nacrtu Odluke o Prijedlogu plana gospodarenja otpadom u općini Veliko Trgovišće za razdoblje od 2017.-2023. godine nije bilo prijava.

Općina Veliko Trgovišće otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu plana gospodarenja otpadom u općini Veliko Trgovišće za razdoblje od 2017.-2023. godine.

Savjetovanje je otvoreno od 05.09.2017.-05.10.2017. godine.

Prijedlog Plana 

Obrazac savjetovanja

Savjetovanje je otvoreno od 05.09.2017.-05.10.2017. godine.

 

Izvješće o provedenom savjetovanju

U postupku savjetovanja o Nacrtu Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama nije bilo prijava.

Općina Veliko Trgovišće otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama.

Savjetovanje je otvoreno od 15.11.2016.-30.11.2016. godine.

Nacrt Odluke

Obrazac sudjelovanja