22 ožu. 2016

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA GROBLJA U VELIKOM TRGOVIŠĆU

Na temelju članka Zakona o prostornom uređenju NN (153/13), te Odluke o izradi predmetnog plana (” Službeni glasnik Krapisnko – zagorske županije ” broj : 31/15) izrađen je ovaj Plan :

Sažetak za javnost ( urbanistički plan uređenja groblja u Velikom Trgovišću)

[top]


Internetska stranica www.veliko-trgovisce.hr koristi kolačiće. Ako želite znati više, pročitajte Politiku kolačića