Preskočite na sadržaj Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Godina: 2015.

NACRT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA:   023-01/14-01/386

UR.BROJ:  2197/05-15-05-7

Veliko Trgovišće,  07.01.2015.g.

 

 

                                                                                    1.RADIO STUBICA

                                                                                    2.INTERNET STRANICA OPĆINE

                                                                                    3.OGLASNA PLOČA OPĆINE

 

 

 … Saznaj više