Preskočite na sadržaj Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Javna tribina – Reciklažno dvorište Veliko Trgovišće

Pozivnica na javnu tribinu

 

Općina Veliko Trgovišće  poziva sve zainteresirane mještane na javnu tribinu koja će se održati u srijedu, 2. studenog 2022. godine s početkom u 18 sati u Domu kulture (Trg Stjepana i Franje Tuđmana 5, Veliko Trgovišće).

Informativno – edukacijska tribina je namjenjena svim stanovnicima općine Veliko Trgovišće, u cilju informiranja i edukacije mještana o  korištenju reciklažnog dvorišta i  važnosti pravilnog odvajanja otpada. Održati će je predstavnici koncesionara EKO-FLOR PLUS d.o.o. -a, a nakon  informativne- edukacijske prezentacije  će mještani moći postavljati pitanja predstavnicima koncesionara  i komunalnom redaru.

Javna tribina održava se u sklopu projekta izgradnje reciklažnog dvorišta u Velikom Trgovišću koji je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

NOSITELJ PROJEKTA: Općina Veliko Trgovišće, Trg Stjepana i Franje Tuđmana 2, 49214 Veliko Trgovišće, Telefon: 049/236 424, e-mail: info@veliko-trgovisce.hr, https://www.veliko-trgovisce.hr/

POSREDNIČKO TIJELO RAZINE 1: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, Telefon: 01/3717-111, e-mail:javnost@mingor.hr, https://mingor.gov.hr/

POSREDNIČKO TIJELO RAZINE 2:Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, Telefon: 01/5391 800, e-mail: kontakt@fzoeu.hr, https://www.fzoeu.hr/

Sadržaj javne tribine je isključiva odgovornost Općine Veliko Trgovišće.