Preskočite na sadržaj Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

JAVNI POZIV ZA PRODAJU RABLJENOG SLUŽBENOG VOZILA – VATROGASNA AUTOCISTERNA

Na temelju Odluke o prodaji rabljenog vozila u vlasništvu DVD-a Veliko Trgovišće, donesene na sjednici Upravnog odbora DVD-a dana 6. 1. 2023. godine, DVD Veliko Trgovišće dana 9. 1. 2023. raspisuje:                     

JAVNI POZIV

ZA PRODAJU RABLJENOG SLUŽBENOG VOZILA – VATROGASNA AUTOCISTERNA

 

 

  1. Predmet javnog poziva: radno vozilo – za vatrogasne potrebe

 

Vlasnik vozila: Dobrovoljno vatrogasno društvo Veliko Trgovišće

Vrsta vozila: N3 – radno vozilo za vatrogasne potrebe

Marka vozila: FAP

Tip i model vozila: 1620 B

Snaga motora: 147 kW

Boja vozila: crvena

Broj šasije: 107303

Država proizvodnje: Srbija

Godina proizvodnje: 1988.

Datum prve registracije u RH: 8.6.1988.

Broj prijeđenih kilometara: 45000 km

Valjanost registracije: 3.9.2023.

Količina vode: 7.000 kg

 

Početna cijena: 12.000,00 eura

 

  • Način i uvjeti prodaje

Prodaja se obavlja prikupljanjem pisanih ponuda, fizičkih ili pravnih osoba. Prodaja vozila se obavlja po na načelu „kupljeno-viđeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

Vozilo se prodaje bez vatrogasne opreme koja se nalazi u njemu. Moguć dogovor oko kupnje iste.

Vozilo se može pregledati uz prethodnu najavu na broj 091 1121178 (predsjednik Branko Seljan).

 

  • Sadržaj ponude

Ponuda mora sadržavati:

  1. Ime i prezime fizičke osobe, odnosno pravne osobe, adresu i broj za kontakt,
  2. Presliku osobne iskaznice fizičke osobe, odnosno presliku izvatka iz sudskog ili obrtnog registra za pravne osobe ili presliku izvatka iz registra udruga za udruge, ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje
  3. Ponuđenu cijenu

Ponuditelji snose troškove pripremanja i podnošenja ponuda te nemaju pravo na naknadu istih. Pored ugovorene cijene kupac snosi i sve porezne i druge zavisne troškove.

  1. Način i rok za dostavu ponude

Pisana Ponuda može se dostaviti putem pošte na adresu:

DVD Veliko Trgovišće, Stjepana Radića 18, 49214 Veliko Trgovišće,

ili putem e-maila: dvd_vt@net.hr.

Ponuda treba biti potpisana od strane fizičke osobe, odnosno potpisana i pečatirana od strane osobe ovlaštene za zastupanje ako se radi o pravnoj osobi.

Rok za dostavu ponuda iznosi 15 dana od dana objave poziva na službenoj internetskoj stranici općine Veliko Trgovišće (www.veliko-trgovisce.hr) odnosno do 25. 1. 2023. u 18:00 sati.

U slučaju da se vozilo ne proda u navedenom roku, DVD Veliko Trgovišće zadržava pravo da produlji rok za prodaju vozila bez objave novog Javnog poziva.

 

  • Odabir najpovoljnije ponude

Najpovoljnijom ponudom se smatra ponuda s najvišom ponuđenom kupoprodajnom cijenom. U slučaju da više ponuditelja ponudi istu cijenu koja je ujedno i najviša, najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona koja je ranije stigla. Neće biti javnog otvaranja ponuda, već će svi ponuditelji o ishodu natječaja i odabiru najpovoljnijeg ponuditelja biti obaviješteni u što kraćem roku.

 

  • Ostalo

Nakon što dobije obavijest o prihvaćanju ponude, odabrani ponuditelj obvezan je sklopiti ugovor o kupoprodaji s DVD-om Veliko Trgovišće u roku od 8 dana od dana dostave odluke o izboru njegove ponude kao najpovoljnije, te u roku od 5 dana od dana sklapanja ugovora, uplatiti kupoprodajnu cijenu. Ako najpovoljniji ponuditelj ne uplati iznos kupoprodajne cijene ili ne zaključi kupoprodajni ugovor u utvrđenom roku smatrat će se da je odustao od ponude te DVD Veliko Trgovišće može ponuditi pravo otkupa sljedećem ponuđaču s najvišom ponuđenom cijenom.

Vozilo se može preuzeti po izvršenoj uplati, a eventualne ostale troškove vezane uz kupnju i prijenos vlasništva snosi kupac.

Javni poziv biti će pravovaljan i u slučaju da valjanu ponudu dostavi samo jedan ponuđač.

Prodavatelj zadržava pravo odustati od izbora ponuditelja i prodaje vozila bez posebnog obrazloženja.

Za dodatne informacije oko Javnog poziva, fotografije vozila slobodno nas kontaktirate na gore navedeni broj telefona ili putem e-maila: dvd_vt@net.hr

 

Predsjednik  DVD-a Veliko Trgovišće

Branko Seljan