Preskočite na sadržaj Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Obavijesti

Natječaj  za prijam u službu – Obavijest o postupku prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata dana 29.03.2023.g.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE

Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA: 024-01/23-03/76

URBROJ: 2140-30-01/05-23-11                                 

Veliko Trgovišće,  22.03.2023.g

Na temelju odredaba Zakona o službenicima i namještenicima u lokaln… Saznaj više

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA/KANDIDATKINJAMA koji podnose prijavu na natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni Upravni odjel općine Veliko Trgovišće

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 024-01/23-03/76                  

URBROJ: 2140-30-01/05-23-3                                  

Veliko Trgovišće,  07.03.2023.g

 

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela općine Vel… Saznaj više