Preskočite na sadržaj Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

OBAVIJEST VLASNICIMA I POSJEDNICIMA OKOLNOG ZEMLJIŠTA O POČETKU RADOVA – KLAONIČKI POTOK I RIJEKA KRAPINA

Obavještavaju se svi vlasnici i posjednici zemljišta kako će Hrvatske vode izvoditi radove iz programa preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplave na branjenom području 12 na:

  1. KLAONIČKI POTOK – od stac. km 1+400,00-stac.km 1+800,00 (kčbr. 703 do kčbr. 708/3, k.o. Veliko Trgovišće ) – kraj svibnja i početak lipnja
  2. RIJEKA KRAPINA – sanacija erozija- od stac. km 19+140,00 – stac.km 22+450,00 ( na kčbr. 2617/1,k.o. Veliko Trgovišće) – tijekom lipnja

Molimo vlasnike odnosno posjednike zemljišta u zoni radova:

  • da na vrijeme osiguraju međne oznake parcela koje bi mogle biti uništene tokom radova. Ukoliko vlasnici zemljišta ne osiguraju međe, a iste se unište prilikom obavljanja radova, uspostavljanje međa morati će obaviti o svom trošku.
  • da prije predviđenih radova ne obrađuju zemljište kako bi se radovi obavili u predviđenom roku
  • pristupe sanaciji propusta na lokacijama koja su javna vodna dobra. Propusti građeni bez adekvatnog akta građenja su neadekvatni za količinu voda koja protječe kroz njih i samim time stvaraju ugrozu i meterijalnu štetu.

Ukoliko niste suglasni sa gore navedenim radovima molimo Vas da se javite u prostorije Općine do 15. travnja 2024. godine, u suprotnome smatramo da se suglasni sa gore navedenim,

Klaonički potok-obuhvat

Rijeka Krapina-obuhvat

Obavijest Hrvatskih voda