Preskočite na sadržaj Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

OBAVIJEST O POSTUPKU IZRADE VI. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA OPĆINE VELIKO TRGOVIŠĆE

Općina Veliko Trgovišće pokrenula je postupak izrade   VI.  izmjena i dopuna prostornog plana  uređenja općine Veliko Trgovišće te se obavještavaju vlasnici zemljišta  na području općine koji imaju potrebu za prenamjenom da podnesu  pismeni zahtjev jedinstvenom upravnom odjelu, sa priloženim izvodom iz katastarskog plana.

Zahtjevi se predaju neposredno u Jedinstvenom upravnom odjelu, poštom ili e-mailom na adresu info@veliko-trgovisce.hr