Preskočite na sadržaj Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ODLUKA O DODJELI STIPENDIJA PO KONAČNOJ LISTI

ODLUKA O DODJELI STIPENDIJA PO KONAČNOJ LISTI

Na temelju članka 49. Statuta općine Veliko Trgovišće (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj:  23/09.) Općinski   načelnik  općine Veliko Trgovišće   na  osnovu  prijedloga Povjerenstva za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija i  konačne bodovne liste zahtjeva za dodjelu  učeničkih i zahtjeva za dodjelu studentskih stipendija  u školskoj – akademskoj godini 2012/2013 . donosi

 

O  D  L  U  K  U

 

1. U školskoj – akademskoj  godini 2012/2013. dodijelit će se  osam studentskih  stipendija u pojedinačnom iznosu od 700,00  kn  mjesečno  i  dvanaest  učeničkih stipendija, u pojedinačnom iznosu od  400,00 kn mjesečno.

 

2. Pravo na stipendiju iz istog obiteljskog domaćinstva može ostvariti samo jedan podnositelj zahtjeva.

–  pravo na učeničku stipendiju  ostvaruju:

 

1.      DOROTEJA PAVLINIĆ

Jalšje 79,

2.       KRISTINA MAJCEN

Turnišće Klanječko 6,

3.      ANTONIJA TOMAŠKOVIĆ

Gajeva 3, V.Trgovišće,

4.   TIHANA MLINAR

A.Šenoe 1, V.Trgovišće,

5.   ELIZABETA VUTMEJ

M.Gupca 8, V.Trgovišće,

6.   ROBERT KLIČEK

M.Gupca 32, V.Trgovišće

7.   ANTONIJA KONTREC

M.Gupca 9″ V .Trgovišće,

8.   HELENA FUREŠ

S.Radića 83, V.Trgovišće,

9.   ANTE ŠIPURA

K.Š.Đalskog 44/b, V.Trgovišće,

10. MARIJA STIPIĆ

 

M.Gupca 20, V.Trgovišće,

11. MONIKA BOŽIČEK

S.Radića 98, V.Trgovišće,

12. KRISTINA HORAK

Dubrovčan 178

– pravo na studentsku stipendiju  ostvaruju:

 

1. DUBRAVKA ANTUNOVIĆ

A.Hebranga 6, V.Trgovišće,

2. ĐURĐICA PULEK

Strmec 16,

3. MIRELA OČIĆ

K.Š.Đalskog 3, V. Trgovišće

4.  MARKO VREŠ

Ravnice 28,

5. KRISTINA BARTOL

M.Gupca 22, V.Trgovišće,

6. LUKA PEROVIĆ

Dubrovčan 201/c,

7. KATARINA KANCELJAK

Vižovlje 13,

8. KRUNOSLAV PEHAREC

Zelengaj 41.

 

 

  1. Međusobna prava i obveze između korisnika i stipenditora uredit će se posebnim pojedinačnim ugovorima.
  2. Za provedbu ove odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel općine Veliko Trgovišće.

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Zdravko Vutmej, dipl.ing.