Preskočite na sadržaj Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ODLUKA O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA DODJELU UČENIČKIH I STUDENTSKIH STIPENDIJA

ODLUKA O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA DODJELU UČENIČKIH I STUDENTSKIH STIPENDIJA

Na temelju članka 48. Zakona o lokalno i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj: 33/0, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08.) i članka 49. Statuta općine Veliko Trgovišće (“Službeni glasnik KZŽ” broj: 23/09.) dana 03.listopada 2012.godine Općinski načelnik općine Veliko Trgovišće donosi

O D L U K U

1. Raspisuje se natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i redovnim studentima  s prebivalištem na području općine Veliko  Trgovišće, u školskoj  – akademskoj godini 2012/2013.g.

2. Po provedenom natječaju i utvrđenoj bodovnoj listi  za školsku godinu 2012/2013. dodijelit će se   deset  učeničkih   stipendija u visini od 400,00 kn  (četiristokuna) mjesečno i šest  studentskih  stipendija   u visini od  700,00 kn (sedamstokuna) mjesečno.

3. Natječaj je otvoren do 24.listopada 2012.godine.

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Zdravko Vutmej,dipl.ing.