Preskočite na sadržaj Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ODLUKA O SUFINANCIRANJU ŠKOLSKE KUHINJE ZA UČENIKE OSNOVNE ŠKOLE

ODLUKA O SUFINANCIRANJU ŠKOLSKE KUHINJE ZA UČENIKE OSNOVNE ŠKOLE

 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj: 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08.) i članka 49.Statuta općine Veliko Trgovišće (“Službeni glasnik KZŽ” broj: 23/09.), dana 18.listopada 2012.godine Općinski načelnik općine Veliko Trgovišće donosi
O D L U K U

I

Iz Proračuna Općine Veliko Trgovišće u školskoj godini 2012/2013. sufinancirat će se prehrana u školskoj kuhinji za učenike Osnovne škole Veliko Trgovišće (sa područnim školama), a dolaze iz obitelji slabijeg materijalnog stanja i većim brojem djece, prema prijedlogu Škole.

II.

Prehrana u školskoj kuhinji sufinancirat će se u iznosu od 70,00 kn po korisniku iz točke I. ove odluke.

III.

U slučaju financijskih poteškoća Općina može prekinuti ili promijeniti iznos subvencije, o čemu pismeno obavještava Osnovnu školu.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Zdravko Vutmej, dipl.ing.