Preskočite na sadržaj Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ODRŽANE REDOVNE SKUPŠTINE DVD-A I VATROGASNE ZAJEDNICE OPĆINE VELIKO TRGOVIŠĆE

U toku mjeseca prosinca   2019. godine održane su  redovne  sjednice  Skupštine   DVD-a i Vatrogasne  zajednice  općine Veliko Trgovišće. Na sjednicama  se raspravljalo o prijedlogu Plana i programa rada  te Financijskom plana za 2020. godinu.

Naime, sukladno zakonskim propisima, redovno  krajem svake  godine,   u nadležnosti Skupštine je donošenje   plana  i program  rada i financijskog plan za slijedeću  kalendarsku godinu.   Programom rada utvrđuju se ciljevi  DVD-a i Zajednice a to su:

–        unapređenje sustava zaštite od požara i vatrogastva na području djelovanja  DVD-a i Zajednice,

–        učinkovita provedba vatrogasne djelatnosti na području djelovanja DVD-a i Zajednice,

–        pripremanje vatrogasnog sustava za sudjelovanje u sustavu zaštite i spašavanja,

–        aktivnosti u pogledu podizanja razine vatrogasne kulture u lokalnoj samoupravi,

–        promicanje značaja dobrovoljnog vatrogastva.

Kako bi Zajednica i  Dobrovoljna vatrogasna društva u sastavu Zajednice, ostvarili zadane ciljeve, planirane su aktivnostu u radu u 2020.-toj godini  razrađene  u  slijedeće grupe:

 1. Aktivnosti na unapređenju zaštite od požara i vatrogastva

2. Osposobljavanja i usavršavanja,  vježbe i natjecanja

3. Skrb o pomlađivanju i rad sa mladima

4. Promidžba,  informiranje i manifestacije          

          Vatrogasna zajednica općine Veliko Trgovišće  će pored  zadaća planiranih u programu, raditi na ostvarivanju i drugih aktivnosti koje  proizlaze iz Zakona o zaštiti od požara, Zakona o vatrogastvu, te ostalim zakonskim propisima  kao i zadacima  koji će se temeljiti na zaključcima i dogovorima jedinice lokalne samouprave, VZKZŽ,  Hrvatske vatrogasne zajednice  i strukovnim organizacijama i institucijama. Plan i program rada  je temeljni akt koji daje smjernice za planiranje financijskih sredstava odnosno kojim će se utvrditi financijske osnove za provedbu pojedinih aktivnosti  tijekom  2020.godine. Financijski plan VZO sastavni je dio Programa rada. Temeljem  Programa rada  Zapovjedništvo VZO  usvojilo je   Operativni plan aktivnosti  za 2020. godinu.  

Sredstva za financiranje redovne djelatnosti Zajednice  osiguravaju se u proračunu općine, iz sredstava ostvarenih iz dijela premije osiguranja od požara,  iz vlastitih prihoda, dotacija od VZKZŽ i drugih izvora.  U slijedećoj godini predviđa se ostvarenje prihoda  u iznosu od 328.401,00 kuna. Znatan dio sredstava koristiti će se za nabavu  opreme i vozila za  dva DVD-a  kao i za osposobljavanje   za  zvanje  vatrogasni  dočasnik  i   za  specijalnosti,   prema prijedlogu Zapovjedništva a ovisno o potrebama na terenu.

Važan čimbenik uspješnosti vatrogasne intervencije je opremljenost vatrogasnih postrojbi. I dalje je vidljiva potreba za nabavkom opreme, kako osobne tako i zajedničke, jer  dosta opreme nedostaje, a i postojeća je u sve lošijem stanju.

U  mjesecu lipnju 2020. g  u Varaždinu se održava državno natjecanje na kojem će sudjelovati  tri ekipe  s područja VZO Veliko Trgovišće  koje su ostvarile   najbolje rezultate na  13. županijskom vatrogasnom natjecanje pomladka i mladeži VZKZŽ i  7. natjecanju odraslih u svim kategorijama.  Na natjecanju su nastupile  ukupno  84 ekipe u natjecateljskom dijelu i 4 ekipe iz Slovenije kao gosti.

 Ispred DVD-a  V. Trgovišće sudjelovalo je pet ekipa od kojih su se dvije plasirale  na državno vatrogasno natjecanje, a ispred DVD „Vatrogasac“ Strmec dvije ekipe od kojih se jedna plasirala na državno natjecanje. Na natjecanje je ispred DVD Dubrovčan Ravnice   sudjelovala jedna  ekipa.

 Plan i program rada  Zajednice i Financijski plan za 2020. godinu jednglasno su usvojeni.

Na sjednici Zajednice raspravljalo se i o  Operativnom  programu aktivnosti zapovjedništva vatrogasne zajednice općine i  Godišnjem provedbenom  planu unapređenja zaštite od požara za područje Krapinsko-zagorske županije koji se donosi u cilju postizanja učinkovitije i efikasnije zaštite od požara. Planom se utvrđuju mjere koje je potrebno poduzimati u cilju efikasnije zaštite te se određuju izvršitelji zadataka i sudjelovatelji u provođenju istih.

 Raspravljalo se i o novom Zakonu  o vatrogastvu koji će biti u primjeni od 01. siječnja 2020.g.  Novim Zakonom o vatrogastvu ispravljaju se manjkavosti postojećeg zakona koji je donesen 1999. godine, uklanja se  paralelna nadležnost za vatrogastvo na državnoj razini, uvodi se konzistentan sustav zapovijedanja te se  ujednačavaju uvjeti za obavljanje vatrogasne djelatnosti. Hrvatska vatrogasna zajednica  postaje središnji državni ured za vatrogastvo.