Preskočite na sadržaj Skip to left sidebar Skip to footer

Pravo na pristup informacijama

 

____________________________________________________________________________________________________________

Službenik za informiranje: Irena Štrok, pročelnica JUO Veliko Trgovišće

e-mail:

info@veliko-trgovisce.hr

procelnik@veliko-trgovisce.hr

____________________________________________________________________________________________________________

Temeljem članka 13. stavka l. Zakona o pravu na pristup informacijama (,,Narodne novine”, broj 25/13,  85/15 i 69/22) i članka 49. Statuta općine Veliko Trgovišće („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj: 23/09, 8/13, 6/18, 17/20, 8/21, 30/21-proč.tekst) općinski načelnik  dana 02.08.2023. godinu donio je

ODLUKU o imenovanju službenika za informiranje

https://www.veliko-trgovisce.hr/wp-content/uploads/2023/08/Odluka-o-imenovanju-sluzbenika-za-informiranje-2023.pdf

____________________________________________________________________________________________________________

Godišnja izvješća o postupcima traženja prava na pristup informacijama:

  • Godišnje izvješće za 2023. godinu: 

https://www.veliko-trgovisce.hr/wp-content/uploads/2024/01/Godisnje_izvjesce-za-2023.-godinu.pdf

Godišnje izvješće 2022. csv

Godišnje izvješće za 2022.

Godisnje_izvjesce 2021.csv

Godisnje_izvjesce 2021

Godisnje_izvjesce 2020.csv

Godisnje_izvjesce 2020.

Godisnje_izvjesce 2019.csv

Godisnje_izvjesce -2019.

Godisnje_izvjesce ZPPI 2018

GODIŠNJE IZVJEŠĆE 2018.csv

Godisnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017.g.

Izvješće o provedbi ZPPI za 2017.csv

Godisnje izvjesce o provedbi ZPPI za 2016.

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2016.csv

Odluke o pravu na pristup informacijama i katalog

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup inf.za 2015.g.

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA NN 85-15

ZAKON O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA NN 25-13

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA – Obavijest o načinu i uvjetima ostvarivanja prava na pristup i ponovnu uporabu informacija

Link na stranicu Povjerenika za informiranje https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA   

ZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJE

ZAHTJEV ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

Zalba-sutnja-uprave-ponovna-uporaba-informacija-2 (1)

Zalba-sutnja-uprave-pristup-informacijama-1 (1)

Zalba-protiv-rjesenja-ponovna-uporaba-informacija-2 (1)

Zalba-protiv-rjesenja-pristup-informacijama