Preskočite na sadržaj Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Poziv na edukativne radionice u sklopu projekta „Doprinos razvoju inovativnih modela socijalnih usluga KZŽ kroz opremanje Posudionice ortopedskih pomagala i pružanje psihosocijalne podrške i edukacije ciljanoj skupini“

Gradsko društvo Crvenog križa  Zabok nositelj je projekta „Doprinos  razvoju inovativnih modela socijalnih usluga KZŽ kroz opremanje Posudionice ortopedskih pomagala i pružanje psihosocijalne podrške i edukacije ciljanoj skupini“ (dalje u tekstu: Projekt), a  Partner na projektu je  Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata KZŽ.

 

Ukupna vrijednost Projekta iznosi  76.857,48 kn, a sufinanciran je iz Proračuna Grada Zaboka u 32,53%-tnom iznosu , te iz Proračuna Krapinsko-zagorske županije u  19,52%-tnom iznosu.

Razdoblje provedbe Projekta:  01.05. – 31.12.2022. godine.

Cilj Projekta je povećanje dostupnosti i kvalitete socijalnih usluga za osobe treće životne dobi i invalidne osobe. Gradsko društvo Crvenog križa Zabok i Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata KZŽ ovim projektom žele senzibilizirati javnost za probleme osoba starije životne dobi, čijom će se aktivnom uključenošću u aktivnosti Projekta doprinijeti njihovoj socijalnoj integraciji i  očuvanju mentalnog zdravlja.

U sklopu projekta predviđeno je održavanje još nekoliko  (5)  edukativnih radionica:

 • 11.2022. – radionica psihosocijalnog osnaživanja volontera i zaposlenika
 • 12.2022. – radionica psihosocijalnog osnaživanja za korisnike Projekta i članove njihovih obitelji, kao i za zainteresirane građane
 • 12.2022. – edukativna radionica „Osnovni principi skrbi za palijativne pacijente“
 • 12.2022. – druga radionica psihosocijalnog osnaživanja za korisnike Projekta i članove njihovih obitelji, kao i za zainteresirane građane
 • 12.2022. – edukativna radionica: „Osnove pružanja prve pomoći u hitnim stanjima“.

Sve će edukativne radionice biti  održane u Zaboku; Ulica Matije Gupca 53/I.       

29.11.2022. godine s početkom u 13:30 sati  biti će održana radionica prihosocijalnog osnaživanja volontera i zaposlenika za rad s korisnicima Projekta  i njihovim obiteljima. Radionicu će kroz grupni rad voditi Ljerka Tuđa – Družinec, psihologinja Centra za socijalnu skrb Zabok, a  očekivani rezultati radionice su unapređenje vještina komuniciranja, aktivnog uključivanja i sudjelovanja u radu s korisnicima projekta, te poticanje volontiranja.

1. prosinca 2022. godine Ljerka Tuđa – Družinec će održati prvu od dvije radionice psihosocijalnog osnaživanja, ovaj put za korisnike Projekta i članove njihovih obitelji, kao i za zainteresirane građane.

Druga radionica s istom temom biti će održana 13.12.2022. godine.

Obje će radionice početi s radom u 17:00 sati.

Kako bi se članovima obitelji korisnika Projekta olakšala skrb za bolesnog člana obitelji, odnosno kako bismo članove obitelji korisnika Projekta  i volontere educirali kao neformalne njegovatelje, Gradsko društvo Crvenog križa Zabok i Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata KZŽ će organizirati dvije radionice  uz pomoć liječnice Dijane Dečman.

Dijana Dečman, dr. med. spec. obit. med., radionice će održati:

 • u četvrtak, prosinca 2022. godine, s početkom u 18:30 sati
  Tema edukacije: “Osnovni principi skrbi za palijativne pacijente“

 • u utorak, prosinca 2022. godine, s početkom u 18:30 sati
  Tema radionice: “Osnove pružanja prve pomoći u hitnim stanjima“.

Gradsko društvo Crvenog križa Zabok i Partner na Projektu – Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata KZŽ pozivaju Vas na sudjelovanje u aktivnostima Projekta, a prijave za sudjelovanje možete poslati na  projekti@gdck-zabok.hr .

Sudjelovanje na radionicama možete potvrditi  na broj telefona 049 221 444.

 

https://www.veliko-trgovisce.hr/wp-content/uploads/2022/11/Poziv-na-5-radionica-u-sklopu-Projekta-17.11.2022..pdf