Preskočite na sadržaj Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

POZIV NA JAVNO PREDSTAVLJANJE NACRTA PRIJEDLOGA STRATEGIJE RAZVOJA CIVILNOG DRUŠTVA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Na temelju članka 17. članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije““, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst, 13/18 i 5/20) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zaineresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14), u tijeku je Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Strategije razvoja civilnog društva Krapinsko-zagorske županije do 2027. godine.

Sa ciljem predstavljanja Strategije što većem broju zainteresiranih – građanima, udrugama, građanskim inicijativama, javnim i privatnim ustanovama, Krapinsko-zagorska županija i Županijski Savjet za razvoj civilnog društva Krapinsko-zagorske županije, organiziraju javno predstavljanje Nacrta prijedloga Strategije razvoja civilnog društva Krapinsko-zagorske županije do 2027. godine koje će se održati dana 23. studenog  (srijeda)  2022. godine s početkom u 17.00 sati u Centru za mlade Krapinsko-zagorske županije (Zelena dvorana), Trg svete Jelene 6, Zabok.

Vjerujemo da ćete prepoznati važnost ove teme i odazvati se našem pozivu. Svoj dolazak molimo potvrdite popunjavanjem obrasca dostupnog na poveznici u nastavku:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfajYGHiNEnsRScvG388EA-Z6R6QtuIDJaFjcJ8ew8rv-RfbQ/viewform?usp=sf_link