Preskočite na sadržaj Skip to left sidebar Skip to footer

Gospodarstvo

Gospodarska zona Veliko Trgovišće

Godine 1997. započele su pripreme i potpisan je ugovor za izradu PPUO s Arhitektonskim fakultetom u Zagreba. Godine 2001. zatekli smo PPUO odnosno njegov prijedlog u kojem je bilo predviđeno vrlo malo građevnog područja namijenjenog gospodarskoj izgradnji. Općinsko je poglavarstvo donijelo odgovarajuće odluke – izradilo je potpuno novi prijedlog PPUO i sklopilo aneks ugovora sa Arhitektonskim fakultetom za navedeno. (cca deset su puta povećana građevinska područja namijenjena gospodarskoj izgradnji). Javna rasprava održana je 2001. godine, a konačne odredbe i grafički prilozi PPUO objavljeni su u Službenom glasniku KZŽ-e br. 5/04. Općinsko vijeće 19.04.2002. donijelo je Odluku o formiranju gospodarske zone i program razvoja zone, a 13.06.2003. odluku kojom ovlašćuje Općinsko poglavarstvo da u okviru svojih nadležnosti upravlja izgradnjom i razvojem zone. Godine 2005. pokrenute su aktivnosti za “Izmjenu i dopunu PPUO”. Javna je rasprava održana 15.02.2006. Plan je pred donošenjem.


Površina zone iznosi cca 1.300.000 m2.
U zoni je otkupljeno zemljište u površini od cca 700 000m2 gdje je smješteno nekoliko tvrtki:
* TTT d.o.o.
* PERI oplate i skele d.o.o.
* PHOENIX METALI d.o.o.


Neki su u fazi izgradnje objekata, a drugi pripremaju tehničku dokumentaciju.
Godine 2003. započele su aktivnosti (kupnja zemljišta, projektno – tehnička i geodetska dokumentacija i sl.) za izgradnju prilazne ceste i mosta preko rijeke Krapine. Ukupna dužina ceste iznosi 453 m, a širina 7 m. Raspon mosta iznosi 55 m.. Tehnički je pregled obavljen 15. 04. 2005. te je dobivena je uporabna dozvola za navedeno.
Cesta je izgrađena do tvrtke „Fero-Ero“ u dužini od cca 330 m bez projektiranoga nogostupa zbog pomanjkanja financijskih sredstava iz državnih potpora. Radove je izvodila tvrtka „Viadukt d.d.“ iz Zagreba.

Otkupljeno je zemljište (za čitavu širinu koridora 27 – 30 m), izrađena je projektno-izvedbena tehnička dokumentacija te je dobivena građevinska dozvola za izgradnju ceste i oborinske kanalizacije od Ulice dr. Stanka Pinjuha do potoka Vrbovec u ukupnoj dužini od cca 650 m. Izgrađena je makadamska cesta širine 5,5 – 6 m, dužine cca 650 m s uređenom odvodnjom površinskih voda, ali i svi potrebni betonski propusti na kanalskoj mreži (Ulica dr. Stanka Pinjuha – potok Vrbovec). U pripremi je natječajna dokumentacija za izvođenje asfalterskih radova na istoj.

Izrađena je projektno-idejna dokumentacija i dobivena je lokacijska dozvola za izgradnju mosta, ceste i kanalizacije (u istome glavnom koridoru) preko potoka Vrbovec (klaonički potok) do rijeke Horvatske u ukupnoj dužini od cca 510 m. Proveden je natječaj te ugovorena izrada glavno-izvedbenog projekta. Izgrađen je glavni vodoopskrbni priključak (od magistralnog cjevovoda) uz objekt tvrtke „TL – Tome Lučić“ u dužini od cca 120 m promjera 280/10 bara, što je preduvjet za razvoj vodoopskrbne mreže u čitavoj zoni. Uz Ulicu dr. Stanka Pinjuha izvršena je supstitucija zračne TK mreže podzemnom. Prema procjenama investitora u zoni bi se trebalo zaposliti 100 – 120  radnika.

Napomena: zadaća JUOO u pružanju pomoći potencijalnim investitorima sastoji se u slijedećem:
* upoznati investitora s odredbama prostornog plana i pružiti mu sve informacije potrebne za izgradnju poslovnih objekata u zoni;
* informirati investitora o tome koje je zemljište slobodno za prodaju, koje se djelatnosti mogu obavljati u zoni i sl.
* pripremiti katastarske podloge s ispisom posjednika zemljišnih čestica od kojih bi investitor eventualno kupio zemljište;
* organizirati zajednički sastanak potencijalnoga investitora ili ovlaštene agencije s vlasnicima zemljišta;
informirati investitora o visini komunalnog doprinosa, komunalne naknade, poreza i sl.;
* uputiti i upoznati investitora sa službama koje rade na izdavanju raznih dozvola, uvjeta i sl.

 

Gospodarski subjekti:Tvornica tekstila Trgovišće d.o.o
Dr.Stanka Pinjuha 16
Veliko Trgovišće                               tel:049/325-610
www.tkz.hr

PA-EL d.o.o.
Dubrovčan 33a
tel. 049/556-514
www.pa-el.hr

Phoenix-metali d.o.o.
Dr. Stanka Pinjuha 17


Auto-centar Bišćan d.o.o.
Dubrovčan 17 d,
tel. 049/587-550
www.auto-biscan.hr

5 M d.o.o.
Dubrovčan 17/c
tel. 049/237-068

Mini-market 3 M d.o.o.
Dubrovčan 175
tel. 049/556-247

MDK Građevinar d.o.o.
 Dubrovčan 3b
tel: 049/237-395; 237-305
www.mdk.hr

VBR Mobilia d.o.o                               Dr.Stanka Pinjuha 14, V.Trgovišće
tel: 049/493-171

Peri – oplate i skele d.o.o.
Industrijska bb
tel. 01/ 6553-636

Jezero Metal
vl. Rudolf Ivetić
Jezero Klanječko 20
tel. 049/ 236-251
www.jezero-metal.com

Elektromont Penezić d.o.o.
Dubrovčan 162c
KE-TE-MONT
vl. Ivan Halambek
Zelengaj 19
tel. 098 /456-981

KRALJ BAR VIL d.o.o.
Vižovlje bb
tel. 098/ 312-513

MIP-IVETIĆ
metalna galanterija
vl.Milivoj Ivetić
K.Š.Đalskog 26
tel. 049/236-100
www.mip-ivetic.hr

BENI krojački salon,
K.Š.Đalskog 19,
tel.049/236-327,
www.beni.hr

Projektiranje Čvorak d.o.o             
S.Radića 14/b, V. Trgovišće
tel:098/1717-158

Šćukanec, elektroinstalatersko-frizerski obrt
Trg S. i Franje Tuđman 3, V.Trgovišće
tel:049/237-018

MELTAL d.o.o.
otkup, prerada i prodaja sekundarnih sirovina
i obojenih metala
Dr. Stanka Pinjuha 15a
tel. 049/7236-053

 

OPG Eko Haskap Marica Hlevnjak

Dubrovčan 4b

kontakt: 091 5712 457

Haskap ekološki uzgoj