Preskočite na sadržaj Skip to left sidebar Skip to footer

AKTUALNO

Rješenje o imenovanju službenika ovlaštenog za privremeno obavljanje poslova pročelnika:

https://www.veliko-trgovisce.hr/wp-content/uploads/2023/01/Rjesenje-o-imenovanju-sluzbenika-ovlastenog-za-privremeno-obavljanje-poslova-procelnika-JUO-Irena-Gasparic-1.pdf

 

Sukladno odredbama članka 88. Stavak 1. Zakona o prostornom uređenju ( „Narodne novine“ broj : 153/13)obavještava se zainteresirana javnost da je Općina Veliko Trgovišće pokrenula postupak izrade izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Veliko Trgovišće. Odluku o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja  općine donijelo je Općinsko vijeće na 17.sjednici održane 04.travnja 2016.godine, a ista je objavljena u „Službenog glasniku Krapinsko-zagorske županije „ broj 9/2016.

O prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Veliko Trgovišće provesti će se javna rasprava tijekom koje je moguće dostaviti primjedbe i prijedloge, a koja će biti pravodobno javno objavljena. Detaljne informacije o tijeku izrade IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Veliko Trgovišće mogu se dobiti u Općini Veliko Trgovišće, Trg Stjepana i Franje Tuđmana 2, na telefon : 049/236-424 i na web adresi : www.veliko-trgovisce.hr

Odluka o izradi IV izmjena i dopuna PPU- 2016.

 

Sažetak za javnost ( urbanistički plan uređenja groblja u Velikom Trgovišću)

Objava javne rasprave-2016.

Odluka o davanju koncesije

Odluka o sklapanju Ugovora o prijenosu prava vlasništva na nekretninama