Preskočite na sadržaj Skip to left sidebar Skip to footer

Proračun

 

 

BILJEŠKE 2023

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2023.

 

PRORAČUN ZA 2024.

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA OPĆINE ZA 2024.

Odluka o izvršavanju Proračuna za 2024.g.

Program građenja komun.infr. za 2024

Program održavanja za 2024

Program javnih potreba za 2024.g_

 

REBALANS PRORAČUNA ZA 2023.

I izmjena Programa javnih potreba za 2023.

I izmjena Programa građenja komun.infr. za 2023I

Izmjena Programa održavanja za 2023

 

NACRT PRORAČUNA 2024.

 

 

Odluka o Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Pror.za 2023.

Ispis izvršenja proračuna 01.01.2023-30.06.2023.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠĆA ZA 2023.PRORAČUN ZA 2024.

 

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠĆA ZA 2022.

ODLUKA O RASPODJELI REZULTATA 2022.

Odluka o Godišnjem izvještaju o izvršenju Pror.za 2022..

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA 2022.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2022.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE 2022.

 

Odluka o izvršavanju Proračuna za 2023.g.

PRORAČUN 2023. – OPĆI DIO

PRORAČUN 2023. OPĆI DIO FUNKCIJSKA

PRORAČUN 2023. OPĆI DIO RAČUN FINANCIRANJA

PRORAČUN 2023.- OPĆI DIO – RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRORAČUN 2023. – POSEBNI DIO

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA OPĆINE ZA 2023.

Program građenja komun.infr. za 2023

Program održavanja za 2023

Program javnih potreba za 2023.g.

 

Rebalans za 2022. – opći dio

Rebalans za 2022. – posebni dio

I izmjena programa građenja komun.infr. za 2022.godinu

I Izmjena programa održavanja za 2022.godinu

I izmjena Programa javnih potreba za 2022.

I izmjena programa građenja komun.infr. za 2022.godinu

I Izmjena programa održavanja za 2022.godinu

I izmjena Programa javnih potreba za 2022.

 

 

NACRT PRORAČUNA 2023. – OPĆI DIO

NACRT PRORAČUNA 2023 POSEBNI DIO

 

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna – odluka- 2022.g.

OBRAČUN PRORAČUNA 01.01.2022.-30.6.2022.

Izvještaji uz polugodišnje.izvršenje Pr-30.06.22.

 

Odluka o Godišnjem izvještaju o izvršenju Pror.za 2021.g.

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA 2021.

OBRAČUN PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2021.

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠĆA ZA 2021.

Izvješće o izvršenju Programa u 2021.

 

 

PRIJEDLOG GODIŠNJEG OBRAČUNA PRORAČUNA 2021.

PRIJEDLOG OBRAČUNA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2021.

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠĆA ZA 2021.

 

Obrasci-financijskih-izvjestaja-2021

BILJEŠKE 2021.

OBVEZNE BILJEŠKE UZ BILANCU 2021.

OBVEZNE-BILJESKE-UZ-BILANCU-PRIMLJENIH-I-IZDANIH-MJENICA-I-ZADUZNICA-ZA-2021

 

Odluka o izvršavanju Proračuna za 2022.g.

PRORAČUN ZA 2022. – Opći dio

PRORAČUN ZA 2022. – Posebni dio

PRORAČUN ZA 2022. – funkcijska klasif.

Program građenja komun.infr. za 2022

Program održavanja za 2022

Program javnih potreba za 2022.g.

 

 

I IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZA 2021. – Opći dio

I IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZA 2021. – Posebni dio

I IZMJENA I DOPUNA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA 2021.

I Izmjena i dopuna programa građenja komun.infr. za 2021.

1. Izmjena i dopuna Program održavanja za 2021

I izmjena Programa javnih potreba za 2021.

 

 

 

PLAN-PRORAČUNA-ZA-2022.-I-PROJEKCIJE-OPĆI-DIO.pdf

PLAN PRORAČUNA ZA 2022.-POSEBNI DIO

PLAN-PRORAČUNA-ZA-2022.-FUNKCIJSKA-KLASIFIKACIJA

 

Polugodišnji obračun-01.01.2021.-.30.06.2021. odluka

Izvršenje proračuna 30.06.21.I

Izvještaji uz polugodišnje.izvršenje Pror. -pror.zaliha,zaduživanje,jamstva-30.06. 2021.

OBRAČUN PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA 30.06.21.

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA 2020.

OBRAČUN PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2020. GODINU

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠĆA ZA 2020.

Izvješće o izvršenju Programa u 2020.

FINA 2020. RAZINA 22

BILJEŠKE 2020.

OBVEZNE BILJEŠKE UZ BILANCU 2020.

OBVEZNE BILJEŠKE UZ BILANCU 2020. MJENICE I ZADUŽNICE

Odluka o izvršavanju Proračuna za 2021.

Proračun 2021. – OPĆI DIO

PRORAČUN 2021. – POSEBNI DIO

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 2021.-2023.docx

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2021.

II IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA 2020.-OPĆI DIO

II IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA 2020. 

II IZMJENA PLANA RAZVOJNIH PROGR. 2020. 

Polugodišnji obračun-2020.-odluka

Polugodišnji obračun proračuna 2020.

POLUGODIŠNJI OBRAČUN PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2020.

Izvještaji uz polugodišnje.izvršenje Pror. -pror.zaliha,zaduživanje,jamstva-za 2020.

I REBALANS ZA 2020. – OPĆI DIO

I REBALANS ZA 2020. – POSEBNI DIO

I IZMJENA PLANA RAZVOJNIH PROGR. 2020.

Odluka o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna za 2020.g.

Odluka o I izmjeni i dopuni Proračuna za 2020.-prijedlog predsj.OV-

Odluka o Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna za 2019.g

Ispis izvršenja proračuna 2019.

IZVJEŠTAJ UZ GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2019.

OBRAČUN PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2019.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2019.

BILJEŠKE 2019.

OBVEZNE BILJEŠKE UZ BILANCU 2019.

PRIMLJENE I IZDANE MJENICE I ZADUŽNICE 2019.

PRORAČUN ZA 2020. – OPĆI DIO –

PRORAČUN OPĆINE ZA 2020. – POSEBNI DIO

REBALANS ZA 2019. OPĆI DIO

REBALANS ZA 2019. POSEBNI DIO

Odluka o godišnjem izvještaju o izvršenju Pror. za 2018.g.

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA – 2018

Izvještaji uz god.izvršenje Pror. -pror.zaliha,zaduživanje,jamstva-za 2018.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2018.

BILJEŠKE 2018.

OBVEZNE BILJEŠKE UZ BILANCU 2018.

PRIMLJENE I IZDANE MJENICE I ZADUŽNICE

PRORAČUN OPĆINE ZA 2019. – OPĆI DIO

PRORAČUN ZA 2019. – POSEBNI DIO

Odluka o izvršavanju Proračuna za 2019.

II IZMJENA PRORAČUNA ZA 2018. – OPĆI DIO

II IZMJENA PRORAČUNA ZA 2018.-POSEBNI DIO

Polugodišnji obračun-2018-odluka

Izvršenje proračuna 30.06.2018.

I IZMJENA I DOPUNA ZA 2018. ZA OBJAVU – OPĆI DIO

I IZMJENA I DOPUNA ZA 2018. POSEBNI DIO – ZA OBJAVU

Odluka o izvršavanju Proračuna za 2018.g.

PRORAČUN ZA 2018. – OPĆI DIO

PRORAČUN ZA 2018. – POSEBNI DIO

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA 2017. – OPĆI DIO

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA 2017. POSEBNI DIO

I IZMJENE PRORAČUNA ZA 2017. – OPĆI DIO

I IZMJENE ZA 2017. – POSEBNI DIO

PROJEKCIJA PRORAČUNA 2017.-2019. – OPĆI DIO

PROJEKCIJA PRORAČUNA 2017.-2019. – POSEBNI DIO

PRORAČUN-OPĆINE-ZA-2017.-OPĆI-DIO.rtf

PRORAČUN-OPĆINE-ZA-2017.-POSEBNI-DIO.rtf

ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA ZA 2017.