Preskočite na sadržaj Skip to left sidebar Skip to footer

Proračun

Polugodišnji obračun-01.01.2021.-.30.06.2021. odluka

Izvršenje proračuna 30.06.21.I

Izvještaji uz polugodišnje.izvršenje Pror. -pror.zaliha,zaduživanje,jamstva-30.06. 2021.

OBRAČUN PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA 30.06.21.

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA 2020.

OBRAČUN PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2020. GODINU

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠĆA ZA 2020.

Izvješće o izvršenju Programa u 2020.

FINA 2020. RAZINA 22

BILJEŠKE 2020.

OBVEZNE BILJEŠKE UZ BILANCU 2020.

OBVEZNE BILJEŠKE UZ BILANCU 2020. MJENICE I ZADUŽNICE

Odluka o izvršavanju Proračuna za 2021.

Proračun 2021. – OPĆI DIO

PRORAČUN 2021. – POSEBNI DIO

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 2021.-2023.docx

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2021.

II IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA 2020.-OPĆI DIO

II IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA 2020. 

II IZMJENA PLANA RAZVOJNIH PROGR. 2020. 

Polugodišnji obračun-2020.-odluka

Polugodišnji obračun proračuna 2020.

POLUGODIŠNJI OBRAČUN PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2020.

Izvještaji uz polugodišnje.izvršenje Pror. -pror.zaliha,zaduživanje,jamstva-za 2020.

I REBALANS ZA 2020. – OPĆI DIO

I REBALANS ZA 2020. – POSEBNI DIO

I IZMJENA PLANA RAZVOJNIH PROGR. 2020.

Odluka o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna za 2020.g.

Odluka o I izmjeni i dopuni Proračuna za 2020.-prijedlog predsj.OV-

Odluka o Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna za 2019.g

Ispis izvršenja proračuna 2019.

IZVJEŠTAJ UZ GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2019.

OBRAČUN PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2019.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2019.

BILJEŠKE 2019.

OBVEZNE BILJEŠKE UZ BILANCU 2019.

PRIMLJENE I IZDANE MJENICE I ZADUŽNICE 2019.

PRORAČUN ZA 2020. – OPĆI DIO –

PRORAČUN OPĆINE ZA 2020. – POSEBNI DIO

REBALANS ZA 2019. OPĆI DIO

REBALANS ZA 2019. POSEBNI DIO

Odluka o godišnjem izvještaju o izvršenju Pror. za 2018.g.

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA – 2018

Izvještaji uz god.izvršenje Pror. -pror.zaliha,zaduživanje,jamstva-za 2018.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2018.

BILJEŠKE 2018.

OBVEZNE BILJEŠKE UZ BILANCU 2018.

PRIMLJENE I IZDANE MJENICE I ZADUŽNICE

PRORAČUN OPĆINE ZA 2019. – OPĆI DIO

PRORAČUN ZA 2019. – POSEBNI DIO

Odluka o izvršavanju Proračuna za 2019.

II IZMJENA PRORAČUNA ZA 2018. – OPĆI DIO

II IZMJENA PRORAČUNA ZA 2018.-POSEBNI DIO

Polugodišnji obračun-2018-odluka

Izvršenje proračuna 30.06.2018.

I IZMJENA I DOPUNA ZA 2018. ZA OBJAVU – OPĆI DIO

I IZMJENA I DOPUNA ZA 2018. POSEBNI DIO – ZA OBJAVU

Odluka o izvršavanju Proračuna za 2018.g.

PRORAČUN ZA 2018. – OPĆI DIO

PRORAČUN ZA 2018. – POSEBNI DIO

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA 2017. – OPĆI DIO

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA 2017. POSEBNI DIO

I IZMJENE PRORAČUNA ZA 2017. – OPĆI DIO

I IZMJENE ZA 2017. – POSEBNI DIO

PROJEKCIJA PRORAČUNA 2017.-2019. – OPĆI DIO

PROJEKCIJA PRORAČUNA 2017.-2019. – POSEBNI DIO

PRORAČUN-OPĆINE-ZA-2017.-OPĆI-DIO.rtf

PRORAČUN-OPĆINE-ZA-2017.-POSEBNI-DIO.rtf

ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA ZA 2017.