Preskočite na sadržaj Skip to left sidebar Skip to footer

Ostali akti i odluke

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca – 2023

CJENIK KOMUNALNIH DJELATNOSTI

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na uvjete isporuke komunalne usluge – dimnjačarski poslovi-2022

UGOVOR O KONCESIJI ZA OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA 2021

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova

Opći uvjeti isporuke uslužne komunalne djelatnosti ukopa na području Općine Veliko Trgovišće

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke kom.usluge-2021

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke kom.usluge-2019.

Opći uvjeti poslovanja – 2019. – Dimnjačarski poslovi 

Odluka o utvrđivanju konačnog prijedloga Programa raspolaganja-2018.

Odluka o usvajanju izvješća o radu TD Trgo-kom d.o.o. u 2017.g.

Odluka o prodaji robe izvan prodavaonica-2018.

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca – 2018.

Odluka o korištenju društvenih domova u svrhu političkih aktivnosti i izborne promidžbe -2017.

ODLUKA O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA U 2017. GODINI

Odluka o uvjetima i nacinu drzanja kucnih ljubimaca

Odluka o uvjetima davanja u zakup poslovnog prostora

Odluka o odredivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proracuna

Odluka o usvajanju Analize stanja sustava CZ u 2016. i Plana razvoja za 2017. godinu

Ugovor o koncesiji i cjenik dimnjačarskih poslova-2016.

PRAVILNIK O STIPENDIJAMA

Druga izmjena Programa utroška sredstava od prodaje stanova – 2012.

Izmjena Programa utroška sredstava od prodaje stanova-2011.g.

Program utroška sredstava od prodaje stanova