Preskočite na sadržaj Skip to left sidebar Skip to footer

PRAVILNIK O OBRADI I ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka – Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR (General Data Protection Regulation) izravno se primjenjuje u Republici Hrvatskoj od 25. svibnja 2018. godine.

Uredba određuje koja su prava pojedinaca, a u skladu s tim i koje su obveze subjekata, koji obrađuju osobne podatke, poput voditelja obrade odnosno izvršitelja obrade.

 

Općina Veliko Trgovišće kao voditelj obrade (u nastavku: Općina) obrađuje osobne podatke svojih građana, u skladu s pravnim temeljem (primjerice, ukoliko je pojedinac dao privolu za obradu, kad je obrada nužna radi izvršavanja ugovora u kojem je pojedinac stranka ili kako bi se poduzele radnje na njegov zahtjev, odnosno radi izvršavanja zadaće na temelju drugih zakonskih propisa i sl.), poštujući načela obrade navedenih u Uredbi te uvažavajući prava ispitanika.

 

Općina u nastavku pruža svojim građanima informacije o voditelju obrade, službeniku za zaštitu podataka, te o načinu ostvarivanja prava ispitanika.

 

Voditelj obrade

Voditelj obrade je Općina Veliko Trgovišće, Trg Stjepana i Franje Tuđmana 2, OIB: 48320630286, tel: 049/236-424, e-mail: info@veliko-trgovisce.hr

 

Službenik za zaštitu podataka

Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka, definiraju se obveze službenika za zaštitu podataka, kojeg imenuje Općina, a o kojem imenovanju službenika pisanim putem obavještava Agenciju za zaštitu osobnih podataka.

Na temelju odredbe članka 38. Opće uredbe, Općina je imenovala službenika za zaštitu osobnih podataka.

Glede svih upita u vezi obrade Vaših osobnih podataka te glede zaštite Vaših prava možete se obratiti imenovanom službeniku za zaštitu podataka na sljedeći način:

  • osobno predati Službeniku za zaštitu podataka Općine na adresu voditelja obrade u uredovno vrijeme Općine,
  • poslati putem pošte s naznakom: Za službenika za zaštitu podataka
  • elektroničkim putem na e-mail adresu Službenika za zaštitu podataka info@veliko-trgovisce.hr s naznakom: Za službenika za zaštitu podataka

Za detaljnije informacije molimo da pročitate Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka dostupan na ovom linku PRAVILNIK O OBRADI I ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA i na oglasnoj ploči Općine.

Za korištenje internetske stranice pročitajte politiku kolačića na linku Politika kolačića te Pravila korištenja internetske stranice koja su dostupna na linku PRAVILA KORIŠTENJA INTERNETSKE STRANICE.