Preskočite na sadržaj Skip to left sidebar Skip to footer

Javna nabava

DOKUMENTACIJA O NABAVI ZA PROVEDBU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE VELIKE VRIJEDNOSTI

 Predmet nabave: „KAMENI AGREGAT“ , evidencijski broj nabave 025/2024 nalazi se na Elektroničkom oglasniku javne nabave.

 

Prethodno savjetovanje za postupak javne nabave kamenog agregata, evidencijski broj nabave 025/2023:

 

https://www.veliko-trgovisce.hr/wp-content/uploads/2024/03/Poziv-na-savjetovanje.pdf

___________________________________________________________________________

ZAKLJUČENI UGOVORI U 2024. GODINI

 

https://www.veliko-trgovisce.hr/wp-content/uploads/2024/03/ZAKLJUCENI-UGOVORI-2023.pdf

___________________________________________________________________________

Plan nabave za 2024. godinu

Plan nabave za 2024. godinu

 

Plan nabave 2024 EOJN

_____________________________________________________________________________

PLAN NABAVE OPĆINE VELIKO TRGOVIŠĆE –  2023

https://www.veliko-trgovisce.hr/wp-content/uploads/2024/03/Plan-Nabave-OPCINA-VELIKO-TRGOVISCE-2023.xls

____________________________________________________________________________

Prethodno savjetovanje za postupak javne nabave:

Asfaltiranje nerazvrstanih cesta
Interna oznaka postupka 36/2023

https://www.veliko-trgovisce.hr/wp-content/uploads/2023/10/Poziv-na-savjetovanje-06.10.2023.-3.pdf

https://www.veliko-trgovisce.hr/wp-content/uploads/2023/10/Troskovnik-savjetovanje-3.pdf

https://www.veliko-trgovisce.hr/wp-content/uploads/2023/10/DON-savjetovanje-2.pdf

______________________________________________________________________________

Javna nabava: Opskrba električnom energijom, evid.br. nabave: 32/2023

https://www.veliko-trgovisce.hr/wp-content/uploads/2023/10/DON-Opskrba-elektricne-energije-2023-2-2.pdf

https://www.veliko-trgovisce.hr/wp-content/uploads/2023/10/Troskovnik_2_godine_Opcina_Veliko_Trgovisce-2.xls

https://www.veliko-trgovisce.hr/wp-content/uploads/2023/10/Odluka-o-pocetku-postupka-javne-nabave.docx

_______________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

Javna nabava: Uređenje dječjeg igrališta Rožica, evid.br. nabave 28/2023

https://www.veliko-trgovisce.hr/wp-content/uploads/2023/10/Odluka-o-odabiru-4.pdf

https://www.veliko-trgovisce.hr/wp-content/uploads/2023/10/Zapisnik-o-pregledu-i-ocjeni-ponuda-urednje-dj.-igralista-ROZICA.pdf

https://www.veliko-trgovisce.hr/wp-content/uploads/2023/10/Zapisnik-o-javnom-otvaranju-ponuda-i-upisnik-o-zaprimanju-jamstva-za-ozbiljnost-ponude-1.pdf

https://www.veliko-trgovisce.hr/wp-content/uploads/2023/10/Troskovnik-za-igraliste-vrtica-Rozica-2023_bez-cijena-1.xls

https://www.veliko-trgovisce.hr/wp-content/uploads/2023/10/MAPA_1_ARHITEKTONSKI-PROJEKT_UREDENJE-DJECJEG-VRTICA-ROZICA-A-1.pdf

https://www.veliko-trgovisce.hr/wp-content/uploads/2023/10/DON-7.docx

 

_______________________________________________________________________________

Javna nabava: Izgradnja sportsko-rekreacijskog igrališta, evid.br. nabave 27/2023

https://www.veliko-trgovisce.hr/wp-content/uploads/2023/10/Zapisnik-o-pregledu-i-ocjeni-ponuda-1.pdf

https://www.veliko-trgovisce.hr/wp-content/uploads/2023/10/Odluka-o-odabiru-3.pdf

https://www.veliko-trgovisce.hr/wp-content/uploads/2023/10/Zapisnik-o-javnom-otvaranju-ponuda-i-upisnik-o-zaprimanju-jamstva-2.pdf

https://www.veliko-trgovisce.hr/wp-content/uploads/2023/10/Troskovnik-Veliko-trgovisce-EUR.xls

https://www.veliko-trgovisce.hr/wp-content/uploads/2023/10/IDEJNO-RJESENJE_Sportsko-rekeracijsko-igraliste-1.pdf

https://www.veliko-trgovisce.hr/wp-content/uploads/2023/10/DON-6.docx

 

__________________________________________________________________________________

https://www.veliko-trgovisce.hr/wp-content/uploads/2023/10/odluka-o-odabiru.pdf

https://www.veliko-trgovisce.hr/wp-content/uploads/2023/10/Zapisnik-o-pregledu-i-ocjeni-ponuda-i-azurirani-dokumenti.pdf

https://www.veliko-trgovisce.hr/wp-content/uploads/2023/10/zapisnik-o-javnom-otvaranju-i-upisnik.pdf

https://www.veliko-trgovisce.hr/wp-content/uploads/2023/10/Zapisnik-o-pregledu-i-ocjeni-ponuda-i-azurirani-dokumenti.pdf

 

GLAVNI PROJEKT- MAPA_1_ARHITEKTONSKI PROJEKT_DUBROVČAN

GLAVNI PROJEKT - MAPA_2_ELEKTROPROJEKT

TROŠKOVNIK MULTIMEDIJA_BEZ CIJENA

TROŠKOVNIK HORTIKULTURA_BEZ CIJENA

TROŠKOVNIK GRAFIČKE PLOČE_BEZ CIJENA

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA_BEZ CIJENA

TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA_BEZ CIJENA

TROŠKOVNIK CENTRALNA KOMPOZICIJA_BEZ CIJENA

REKAPITULACIJA_PARK S TEMATSKOM STAZOM -prazan

DON

Poziv na savjetovanje
Druzilovec_gp_ATIK_2023 iv_iaf
Druzilovec_elaborat_zastite_iv_iaf

 

112-163 – 11_GP 356_2022_Glavni projekt_Dubrovcan most ver 0401_iv_iaf_mg_ip-3

56-111 – 11_GP 356_2022_Glavni projekt_Dubrovcan most ver 0401_iv_iaf_mg_ip-2

1-55 -11_GP 356_2022_Glavni projekt_Dubrovcan most ver 0401_iv_iaf_mg_ip

TROŠKOVNIK_Ukupni

Troskovnik cesta Druzilovec

Troskovnik AB cestovni most preko potoka Horvatska

DON
Poziv na prethodno savjetovanje

Zaključeni ugovori u 2022. godini:

https://www.veliko-trgovisce.hr/wp-content/uploads/2023/02/ZAKLJUCENI-UGOVORI-2022.-g..pdf

 

Plan nabave za 2023. godinu:

 

https://www.veliko-trgovisce.hr/wp-content/uploads/2023/01/Plan-Nabave-OPCINA-VELIKO-TRGOVISCE-2023.xls

 

 

3 Izmjena Plana nabave za 2022. godinu

https://www.veliko-trgovisce.hr/wp-content/uploads/2023/01/3.-Izmjena-plana-nabave-za-2022.-godinu.pdf

Objavljeno na: 08. stu. 2022. u 14:00

08.11.2022. godine Općina Veliko Trgovišće kao Naručitelj upućuje

Poziv na dostavu ponude za predmet nabave :

stručni nadzor nad izvođenjem radova na  rekonstrukciji

zgrade javne namjene „Centar za kulturu dr. Franjo Tuđman“, evid.br. 06/2022

https://www.veliko-trgovisce.hr/wp-content/uploads/2022/11/Poziv-od-08.11.2022.g-za-dostavu-ponude-za-strucni-nadzor-Rekonstrukcija-Doma-kulture.pdf

Poziv od 08.11.2022.g za dostavu ponude za stručni nadzor - Rekonstrukcija Doma kulture
Poziv na savjetovanje

Projektna dokumentacija:

Rekonstrukcija zgrade javne namjene „Centar za  kulturu dr. Franjo Tuđman.“

Projekt – izvedbeni 1

Projekt – izvedbeni 2

Projekt – izvedbeni 3

Projekt – ostalo

PROJEKT 1. DIO

PROJEKT 2. DIO

Projekt 2-3

Projekt 4-5

Projekt 6-8

 

 

DON

 

TROŠKOVNIK

 

1.dio -GP 270_2022_Glavni projekt_Jezero Klanječko_iaf_iv_mg-1-100 (1)

2. dio – GP 270_2022_Glavni projekt_Jezero Klanječko_iaf_iv_mg-99-221

GP 269_2022_Glavni projekt_groblje Velika Erpenja_FINAL_iaf_mg

GP 271_2022_Glavni projekt_Velika Erpenja_iaf_mg

 

 

2. izmjena plana nabave 2022

1 IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE ZA 2022

REKAPITULACIJA – BEZ CIJENA

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA

TROŠKOVNIK_ELEKTROINSTALACIJA

TROŠKOVNIK_SUSTAVA ZA DOJAVU POŽARA

TROŠKOVNIK_TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA

TROŠKOVNIK_VERTIKALNOG TRANSPORTA

TROŠKOVNIK_VODOVODA I ODVODNJE

Poziv na savjetovanje

 

DON

Projektna dokumentacija:

Rekonstrukcija zgrade javne namjene „Centar za  kulturu dr. Franjo Tuđman.“

Projekt – izvedbeni 1

Projekt – izvedbeni 2

Projekt – izvedbeni 3

Projekt – ostalo

PROJEKT 1. DIO

PROJEKT 2. DIO

Projekt 2-3

Projekt 4-5

Projekt 6-8

 

Izvjesce-o-provedenom-savjetovanju

DON-KAMENI AGREGAT

Troškovnik_kameni_agregat_04_2022

POZIV NA PRETHODNO SAVJETOVANJE

 

ZAKLJUČENI UGOVORI U 2021. GODINI

 

Poziv na savjetovanje

DON asfaltiranje 2022

Troškovnik asfaltiranja nerazvrstanih cesta

Plan nabave 2022

4. IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE ZA 2021.

Robert Greblički izjava o nepostojanju sukoba interesa – 2021

Robert Greblički-izjava o nepostojanju sukoba interesa-02-2021.

Poziv za dostavu ponuda-radovi

Prilog 1. Ponudbeni list

Prilog 2. Popis izvršenih radova

003-2019-GLAVNI PROJEKT _Veliko Trgovišće groblje FINAL 02.04.2019.

PRILOG 1

PRILOG 2

PRILOG 3

PRILOG 4

PRILOG 5

PRILOG 6

Prilog 4 Troskovnik – izgradnja pjesackih staza groblja Veliko Trgovisce

3. IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE 2021.

2. Izmjena i dopuna plana nabave 2021.

1.  Izmjena i dopuna plana nabave za 2021

Plan nabave za 2021

ZAKLJUČENI UGOVORI – 2020.

2. IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE ZA 2020. GODINU

1. IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE ZA 2020.

poziv na prethodno savjetovanje

DON asfaltiranje 2020

Asfaltiranje – 2020-2022 troškovnik

Plan nabave za 2020. godinu

ZAKLJUČENI UGOVORI – 2019.

5. IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE ZA 2019. GODINU

4. izmjena i dopuna plana nabave za 2019. godinu

3 izmjena i dopuna plana nabave za 2019. godinu

Asfaltiranje – 2019-2021 troškovnik

DON asfaltiranje 2019

Poziv za prethodno savjetovanje Asfaltiranje nerazvrstanih cesta

2 izmjena i dopuna plana nabave za 2019. godinu

1. izmjena i dopuna plana nabave za 2019 godinu

Plan nabave za 2019. godinu

ZAKLJUČENI UGOVORI U 2018

3. izmjena Plana nabave za 2018.

2.izmjena Plana nabave za 2018.godinu

Odluka o odabiru – Družilovec-Sveti Juraj

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – Družilovec-Sveti Juraj

Zapisnik o javnom otvaranju ponuda – Družilovec-Sveti Juraj

DON – Družilovec-Sveti Juraj

Izvješće o prethodnom savjetovanju Družilovec-Sveti Juraj

Projekt Družilovec-Sv. Juraj

Troškovnik – Družilovec-Sveti Juraj

Nacrt DON Družilovec-Sveti Juraj

Poziv na prethodno savjetovanje – Družilovec-Sveti Juraj

Izjava o nepostojanju sukoba interesa – načelnik

Odluka o o početku postupka javne nabave male vrijednosti i imenovanju stručnog povjerenstva

1. izmjena i dopuna Plana nabave za 2018. godinu

Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2017. godinu

Plan nabave za 2018. godinu

Registar zaključenih ugovora u 2017

Odluka o odabiru – asfaltiranje 2017

Dokumentacija javne nabave – Asfaltiranje 2017

Izjava o nepostojanju sukoba interesa načelnik

Izjava o nepostojanju sukoba interesa zamjenica načelnika

Odluka o provođenju postupaka jednostavne nabave – 2017.

III Izmjena i dopuna Plana nabave za 2017.g.

II izmjena Plana nabave za 2017.

I Izmjena Plana nabave za 2017.

Plan nabave za 2017.g.

REGISTAR UGOVORA – BAGATELNA-NABAVA 2015-2016

Plan nabave, 2016.g.

Obavijest o ne-postojanju sukoba interesa

REGISTAR UGOVORA-JAVNA NABAVA

REGISTAR UGOVORA-BAGATELNA NABAVA

ZAKLJUČENI UGOVORI U 2015.g.