Preskočite na sadržaj Skip to left sidebar Skip to footer

SANACIJA KLIZIŠTA I NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE VELIKO TRGOVIŠĆE-FOND SOLIDARNOSTI

Projekti prijavljeni putem prijave na poziv Krapinsko-zagorske županije “Jednostavna izravna dodjela”:

  1. Rekonstrukcija ulica Antuna Mihanovića i kralja Tomislava1 OSOBNA ISKAZNICA_rekonstrukcija ulica A. Mihanovića i kralja Tomislava
  2. Sanacija kolničke konstrukcije na NC Dubrovčan-Mrzlo Polje2 OSOBNA ISKAZNICA_sanacija kolničke konstrukcije na NC Dubrovčan-Mrzlo Polje
  3. Sanacija kolničke konstrukcije na NC Jezero Klanječko-Sv. Juraj3 OSOBNA ISKAZNICA_sanacija kolničke konstrukcije na NC Jezero Klanječko- Sv. Juraj
  4. Sanacija nerazvrstanih cesta (NC Ravnice- Vilanci, NC Domahovo, NC Dubrovčan- Bezavina)4 OSOBNA ISKAZNICA_sanacija nerazvrstanih cesta
  5. Sanacija nerazvrstanih cesta Veliko Trgovišće, Vižovlje,  Mrzlo Polje, Velika Erpenja, Vilanci5 OSOBNA ISKAZNICA_sanacija kolničke konstrukcije na NC Veliko Trgovišće, Vižovlje, Mrzlo Polje, Velika Erpenja, Vilanci
  6. Sanacija mosta u Ravnicama6 OSOBNA ISKAZNICA _sanacija mosta u Ravnicama
                                                                         Putem prijave  na poziv Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Osobna iskaznica Veliko Trgovišće OI – Erozija tla