Preskočite na sadržaj Skip to left sidebar Skip to footer

Arhiva

PRORAČUN ZA 2015.-OPĆI DIOGodišnji obračun proračuna za 2013.g. – opći dio      Godišnji obračun proračuna za 2013.g. – posebni dio     Odluku o izmjeni i dopuni Proračuna Općine Veliko Trgovišće za 2013. g – opći dio    Odluku o izmjeni i dopuni Proračuna Općine Veliko Trgovišće za 2013. g – posebni dio   Proračun općine za 2014. g.- opći dio      Proračun općine za 2014.g . – posebni dio   PRORAČUN ZA 2015.-POSEBNI-DIO   PRORAČUN ZA 2015.-OPĆI DIO

Plan nabave 2015.g.  Izmjene plana nabave 2015.    II izmjena plana nabave 2015.

Odluka o prijenosu komunalnih vodnih građevina 2013     Odluka o komunalnoj naknadi za ugostitelje – 2012    Odluka o uređenju prometa – 2011  Izmjena Programa gradnje objakata i uređaja komunalne infrastrukture u 2013. g.   Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. ZKG u 2013. g.   Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. g.     Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. ZKG u 2014. g.    Program izgradnje 2013.g.

Odluka o izmjeni i dopuni Prostornog plana – 2011 Izmjena odluke o agrotehničkim mjerama 2009.              Izmjena odluke o ugostiteljskoj djelatnosti 2009   Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti

Program raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi u 2014. g.       Program raspodijele sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u sportu u 2014. g.         Program raspodijele sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u kulturi u 2014. g.       Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta DV Rožica Veliko Trgovišće  Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu u Dječji vrtić – 2008. godine

 

Rješenje o imenovanju Odbora za priznanja   Odluka o postavi spomenika dr. Franji Tuđmanu Odluka o donaciji knjiga

Studija ulaganja u Zonu-2011.g.

Odluka o utvrđivanju koeficijenata za obračun plaće-2010.g.-VAŽEĆA-