Preskočite na sadržaj Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

BIRAČKA MJESTA NA PODRUČJU OPĆINE VELIKO TRGOVIŠĆE NA IZBORIMA ZA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE

KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE VELIKO TRGOVIŠĆE

 

Na temelju članka 23.stavka 2.Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske („Narodne novine“ br.22/92, 42/92 – ispr., 71/97, 69/04 – ispr., 44/06, 24/11 i 128/14) Općinsko Izborno povjerenstvo donosi

R J E Š E N J E

O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

 

Na području općine Veliko Trgovišće određuju se slijedeća biračka mjesta:

  1. Biračko mjesto broj 1 u Velikom Trgovišću – OŠ VELIKO TRGOVIŠĆE

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u Velikom Trgovišću i Jezeru Klanječkom

  1. Biračko mjesto broj 2.u Velikom Trgovišću – DOM KULTURE VELIKO TRGOVIŠĆE

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u Domahovu i Zelengaju,

  1. Biračko mjesto broj 3.u Jalšju – DRUŠTVENI DOM JALŠJE II

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u Jalšju,

  1. Biračko mjesto broj 4.u Dubrovčanu – OŠ DUBROVČAN

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u Bezavini, Vilancima, Velikoj Erpenji i Dubrovčanu od kbr. 110 na dalje,

  1. Biračko mjesto broj 5.u Dubrovčanu – VATROGASNI DOM DUBROVČAN

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u Ravnicama, Mrzlom Polju i Dubrovčanu od kbr. 1-109,

  1. Biračko mjesto broj 6.u Strmcu – OŠ STRMEC

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u Strmcu, Požarkovcu i Turnišću Klanječkom,

  1. Biračko mjesto broj 7.u Vižovlju – DRUŠTVENI DOM VIŽOVLJE

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u Vižovlju

  1. Biračko mjesto broj 8.u Družilovcu – DRUŠTVENI DOM DRUŽILOVEC

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u Družilovcu

 

U Velikom Trgovišću, 15.12.2014.g.

 

 

Predsjednica OIP

                                                                                                                  Marija Kantoci, v.r.

Klasa: 023-01/14-01/547

Ur.broj: 2197/05-14-05-4