Preskočite na sadržaj Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

BIRAČKA MJESTA NA PODRUČJU OPĆINE VELIKO TRGOVIŠĆE

BIRAČKA MJESTA NA PODRUČJU OPĆINE VELIKO TRGOVIŠĆE

Na području Općine Veliko Trgovišće određuju se biračka mjesta:

1. Biračko mjesto broj 1.- OŠ VELIKO TRGOVIŠĆE koje obuhvaća birače s   prebivalištem u  Velikom Trgovišću i Jezeru Klanječkom,

2. Biračko mjesto broj 2. – DOM KULTURE VELIKO TRGOVIŠĆE  koje obuhvaća birače s prebivalištem u Domahovu i Zelengaju,

3. Biračko mjesto broj 3. – DRUŠTVENI DOM JALŠJE II koje obuhvaća birače s prebivalištem u Jalšju,

4. Biračko mjesto broj 4. – OŠ DUBROVČAN koje obuhvaća birače s prebivalištem u Bezavini, Vilancima, Velikoj Erpenji i Dubrovčanu od kbr. 110 na dalje,

5. Biračko mjesto broj 5. – VATROGASNI DOM DUBROVČANkoje obuhvaća birače s prebivalištem u Ravnicama, Mrzlom Polju i Dubrovčanu od kbr. 1-109,

6. Biračko mjesto broj 6. – OŠ STRMEC koje obuhvaća birače s prebivalištem u Strmcu, Požarkovcu i      Turnišću Klanječkom,

7. Biračko mjesto broj 7. – DRUŠTVENI DOM VIŽOVLJE koje obuhvaća birače s prebivalištem u Vižovlju,

8. Biračko mjesto broj 8. – DRUŠTVENI DOM DRUŽILOVECkoje obuhvaća birače s prebivalištem u    Družilovcu.