Preskočite na sadržaj Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

EKO FLOR PLUS d.o.o. – OBAVIJEST O POKRETANJU OVRŠNIH POSTUPAKA

Tijekom srpnja 2018. godine svim korisnicima javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Veliko Trgovišće, a koji korisnici su na dan kreiranja opomene imali otvoreno, a nepodmireno dugovanje, tvrtka Eko-flor plus d.o.o. poslala je  opomene pred ovrhu kojima su dužnici pozvani na plaćanje dugovanja u roku od 8 dana od primitka. 

Opomene se odnose na period od kolovoza 2017. do svibnja 2018. godine, a koji period će biti i predmet predstojećih ovršnih postupaka. 

Ovršni postupci pokretati će se krajem kolovoza 2018. godine i to protiv korisnika koji do zaključno 24. kolovoza 2018. godine ne podmire dugovanje koje je navedeno u opomeni koju su zaprimili.