Preskočite na sadržaj Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

JAVNI OGLAS ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI UDARNIH RUPA

JAVNI OGLAS ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI UDARNIH RUPA

Općina Veliko Trgovišće, Trg Stjepana i Franje Tuđmana 2, Veliko Trgovišće objavljuje javni poziv za prikupljanje ponuda za obavljanje radova na sanaciji udarnih rupa na području općine.

Ponuda treba sadržavati:

1. Točan naziv i i adresu ponuditelja

2. Uvjete plaćanja (minimalno 60 dana od izvršenih radova u mjesecu)

3. Odgovornu osobu za zaključenje ugovora

4. Cijenu definirati po m2

Rok za predaju je 23.rujna 2013.godine. Pisane ponude poslati u omotnici, s naznakom: “PONUDA ZA OGLAS”.

Nepravodobno dostavljene ponude neće se otvarati.

Otvaranje ponuda neće biti javno, te će svi ponuditelji biti obaviješteni o rezultatu Oglasa. Sa najpovoljnijim ponuditeljem će se sklopiti Ugovor o radovima, te će se izdati narudžbenica za iste.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Robert Greblički, bacc.ing.el