Preskočite na sadržaj Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE ČLANOVA STRUČNIH SAVJETA HRVATSKOG SABORA KULTURE

Na temelju članka 38. Statuta Hrvatskog sabora kulture i zaključaka 8. sjednice održane 23. veljače 2018., Upravni odbor Hrvatskog sabora kulture upućuje

JAVNI POZIV

za predlaganje članova Stručnih savjeta Hrvatskog sabora kulture

                Pozivaju se institucije, udruge i pojedinci iz područja umjetnosti i kulture da podnesu pisane i obrazložene prijedloge kandidata za izbor članova Stručnih savjeta Hrvatskog sabora kulture za razdoblje 2018.-2022.

U svrhu što boljeg i učinkovitijeg djelovanja pojedine amaterske djelatnosti, temeljem odluke  Upravnog odbora Hrvatskog sabora kulture, unutar Hrvatskog sabora kulture djeluju sljedeći Stručni savjeti: Stručni savjet za kazalište, Stručni savjet za vokalnu glazbu, Stručni savjet za puhačku glazbu, Stručni savjet za tamburašku glazbu, Stručni savjet za ples, Stručni savjet za folklor, Stručni savjet za književnost, Stručni savjet za likovnost i Stručni savjet biblioteka Narodni plesovi i Narodne nošnje Hrvatske.

Članovi Stručnih savjeta su eminentni umjetnici i kulturni djelatnici – stručnjaci za pojedinu djelatnost čije znanje i iskustvo može biti veoma korisno za aktivnost i razvitak pojedine amaterske djelatnosti.

Djelokrug rada Stručnih savjeta uključuje analizu i ocjenu stanja pojedine djelatnosti, njen razvitak i unapređivanje te stručno-savjetodavnu-programsku pomoć pri organiziranju i realizaciji akcija djelatnosti.

Stručni savjeti imaju od tri do pet članova o čemu odluku donosi Upravni odbor Hrvatskog sabora kulture. Članovi Savjeta imenuju se na četiri godine te djeluju sukladno Pravilniku o radu stručnih savjeta HSK-a.

Prijedlozi, uz koje je obvezno priložiti životopis i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz ovog Javnog poziva, podnose se u roku od 1.3. do 30. 4. 2018., na sljedeću adresu:

Hrvatski sabor kulture
Ulica kralja Zvonimira 17
10 000 Zagreb,

s naznakom: „Prijava kandidata za člana Stručnog savjeta ______________________ (navesti puni naziv Savjeta za koji se prijavljuje) pri Hrvatskom saboru kulture“.

                Na temelju pristiglih prijedloga, Upravni odbor HSK-a donijet će Odluku o imenovanju članova Stručnih savjeta na svojoj 9. sjednici koja će biti održana 15. 6. 2018.

Javni poziv za predlaganje članova Stručnih savjeta pri HSK