Preskočite na sadržaj Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva raspisala pet natječaja

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva raspisala je danas pet natječaja za dodjelu institucionalnih podrški udrugama koje svojim djelovanjem doprinose
demokratizaciji i društvenom razvoju u Republici Hrvatskoj, udrugama koje u prethodnim razdobljima nisu koristile institucionalnu podršku Nacionalne zaklade, udrugama iz Domovinskoga
rata u Republici Hrvatskoj, udrugama osoba s invaliditetom koje djeluju na lokalnoj razini i udrugama umirovljenika.

 

Institucionalne podrške su specifičan oblik ulaganja Nacionalne zaklade u stabilizaciju i
razvoj isključivo udruga registriranih u Republici Hrvatskoj, a ostvaruju se na rok od 3
godine prema sljedećim uvjetima:

I. INSTITUCIONALNA PODRŠKA STABILIZACIJI I/ILI RAZVOJU UDRUGA U
PODRUČJU DEMOKRATIZACIJE I DRUŠTVENOG RAZVOJA U REPUBLICI
HRVATSKOJ
Institucionalne podrške za ovaj natječaj dodjeljuju se udrugama koje doprinose demokratizaciji i
društvenom razvoju u 3 kategorije:
1. do € 39.000,00 – do deset (10) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje
aktivno djeluju najmanje pet (5) godina od dana registracije do dana raspisivanja natječaja
2. do € 26.000,00 – do deset (10) podrški podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj
koje aktivno djeluju najmanje tri (3) godine od dana registracije do dana raspisivanja
natječaja
3. do € 13.000,00 – do pet (5) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje
aktivno djeluju najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana raspisivanja ovoga
natječaja
uz zadovoljavanje ostalih uvjeta propisanih natječajem.

II. INSTITUCIONALNA PODRŠKA STABILIZACIJI I/ILI RAZVOJU UDRUGA KOJE U
PRETHODNIM RAZDOBLJIMA NISU KORISTILE INSTITUCIONALNU PODRŠKU
NACIONALNE ZAKLADE
Institucionalne podrške za ovaj natječaj dodjeljuju se udrugama koje doprinose demokratizaciji i
društvenom razvoju u RH, a koje u prethodnim razdobljima nisu koristile institucionalnu podršku
Nacionalne zaklade u 3 kategorije:
1. do € 39.000,00 – do deset (10) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje
aktivno djeluju najmanje pet (5) godina od dana registracije do dana raspisivanja natječaja
2. do € 26.000,00 – do pet (5) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje
aktivno djeluju najmanje tri (3) godine od dana registracije do dana raspisivanja natječaja
3. do € 13.000,00 – do pet (5) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje
aktivno djeluju najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana raspisivanja ovoga
natječaja
uz zadovoljavanje ostalih uvjeta propisanih natječajem.

III. INSTITUCIONALNA PODRŠKA STABILIZACIJI I/ILI RAZVOJU UDRUGA OSOBA S
INVALIDITETOM KOJE DJELUJU NA LOKALNOJ RAZINI
Institucionalne podrške za ovaj natječaj dodjeljuju se udrugama osoba s invaliditetom koje djeluju
na lokalnoj razini i doprinose demokratizaciji i društvenom razvoju u RH u 3 kategorije:
1. do € 39.000,00 – do deset (10) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje
aktivno djeluju najmanje pet (5) godina od dana registracije do dana raspisivanja natječaja
2. do € 26.000,00 – do pet (5) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje
aktivno djeluju najmanje tri (3) godine od dana registracije do dana raspisivanja natječaja
3. do € 13.000,00 – do pet (5) podrške za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje
aktivno djeluju najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana raspisivanja ovoga
natječaja.
uz zadovoljavanje ostalih uvjeta propisanih natječajem.

IV. INSTITUCIONALNA PODRŠKA STABILIZACIJI I/ILI RAZVOJU UDRUGA IZ
DOMOVINSKOGA RATA
Institucionalne podrške za ovaj natječaj dodjeljuju se udrugama iz Domovinskog rata koje
doprinose demokratizaciji i društvenom razvoju u 3 kategorije:
1. do € 20.000,00 – do deset (10) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje
aktivno djeluju najmanje pet (5) godina od dana registracije do dana raspisivanja natječaja
2. do € 15.000,00 – do pet (5) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje
aktivno djeluju najmanje tri (3) godine od dana registracije do dana raspisivanja natječaja
3. do € 10.000,00 – do pet (5) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje
aktivno djeluju najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana raspisivanja ovoga
natječaja
uz zadovoljavanje ostalih uvjeta propisanih natječajem.

V. INSTITUCIONALNA PODRŠKA STABILIZACIJI I/ILI RAZVOJU UDRUGA
UMIROVLJENIKA
Institucionalne podrške za ovaj natječaj dodjeljuju se udrugama umirovljenika koje doprinose
demokratizaciji i društvenom razvoju u 3 kategorije:
1. do € 20.000,00 – do četiri (4) podrške za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje
aktivno djeluju najmanje pet (5) godina od dana registracije do dana raspisivanja natječaja
2. do € 15.000,00 – do četiri (4) podrške za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje
aktivno djeluju najmanje tri (3) godine od dana registracije do dana raspisivanja natječaja
3. do € 10.000,00 – do dvije (2) podrške za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje
aktivno djeluju najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana raspisivanja
natječaja
uz zadovoljavanje ostalih uvjeta propisanih natječajem.
Način dostave prijava: u elektroničkom obliku (internetska prijava) putem sustava
www.financijskepodrske.hr s tim da se poštom i u papirnatom obliku dostavlja samo potvrda o
verifikaciji postavljene dokumentacije u sustav (koja sadrži jedinstveni broj prijave), ovjerena i
potpisana od strane osobe ovlaštenje za zastupanje udruge. Način prijave detaljno je opisan u
Uputama za prijavitelje te je iste potrebno dobro proučiti.
Rok za prijavu: do 12:00 sati (podne) 14. rujna 2023. godine za internetske prijave postavljanjem
dokumentacije u sustav www.financijskepodrske.hr , dok je potvrdu o verifikaciji postavljene
dokumentacije potrebno dostaviti isključivo e-poštom do 14. rujna 2023. godine do 15:00 sati na
e-adresu kodoviprijava@zaklada.civilnodrustvo.hr

Cjelokupna natječajna dokumentacija dostupna je na:  https://zaklada.civilnodrustvo.hr

i na sustavu www.financijskepodrske.hr