Preskočite na sadržaj Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Natječaj “Kreditom do uspjeha 2014” – Mjera 1 “Kreditom do konkurentnosti”

Krapinsko-zagorska županija u svojim proračunskim stavkama u gospodarstvu opredijelila se za sustavno unapređenje poduzetništva na svom području iz razloga što isto ima dominantan značaj u gospodarskom razvoju Županije.

S tim u vezi, potpisan je dana 04.02.15. ugovor o provedbi programa „Kreditom do konkurentnosti“ sa Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta kao i sa poslovnim bankama, a dana 17.02.2015. godine raspisan je Natječaj „Kreditom do uspjeha 2014.“ Mjera 1 – „Kreditom do konkurentnosti“.

Korisnici poduzetničkih kredita su: trgovačka društva, d.o.o i j.d.o.o., obrti i profitne ustanove.

U svezi s tim, Ministarstvo poduzetništva i obrta subvencionira kamatnu stopu za proizvodne djelatnosti u iznosu od 2 p.p. i za uslužne djelatnosti u iznosu od 1 p.p., a Krapinsko-zagorska županija subvencionira kamatnu stopu u iznosu od 1 p.p. za obje djelatnosti.

Također, jedinice lokalne samouprave sudjeluju  u subvenciji  kamatne stope u iznosu od 1 p.p. za obje navedene djelatnosti.

Vezano za Natječaj Krapinsko-zagorska županija je među prvima u Republici Hrvatskoj iskoristila kreditni potencijal u iznosu od cca 68.000.000,00 kn u periodu od samo dvije godine i iz tog razloga Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta donijelo je Odluku o utvrđivanju kreditnog potencijala za Krapinsko-zagorsku županiju u iznosu od 20.000.000,00 kn po navedenom Natječaju.

S obzirom da Županija nije zatvorila predmetni Natječaj, uvjeti kreditiranja nisu promijenjeni (Natječaj je i dalje objavljen na web stranici Županije) i provode se sa slijedećim poslovnim bankama: Zagrebačka banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Samoborska banka d.d., Erste&Steiermärkische Bank d.d., Addiko Bank d.d., Hrvatska poštanska banaka d.d., J&T banka d.d., Vaba d.d. Varaždin, Veneto banka d.d., Societe Generale Splitska banka d.d..

S obzirom da je subvencija kamatne stope jedna od poticajnih mjera razvoja malog gospodarstva

nadamo se da će jedinice lokalne samouprave i dalje biti uključene u Program „Kreditom do uspjeha 2014.“ i to na način da osiguraju sredstva u svojim proračunima za subvenciju kamatne stope.

Županija ima viziju malog gospodarstva koje treba biti konkurentno i ravnomjerno razvijeno, a koje se temelji na rastućem broju uspješnih poslovnih subjekata, kontinuiranom povećanju izvoza, povećanom broju zaposlenih, i ujedno smatra da u suradnji sa jedinicama lokalne samouprave mogu se iznaći mogućnosti olakšanog pristupa financijskim instrumentima, a ujedno zajedno raditi na što većoj promociji poduzetništva kako bi poslovno okruženje bilo što pozitivnije ne samo za postojeće poduzetnike nego i za nove poduzetnike.

Za sve informacije obratite se u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, kom.infrastrukturu, mr. Sanja Mihovilić, pročelnica, tel. 329-095 ili putem mail-a: sanja.mihovilic@kzz.hr.

Prilozi:

Tekst natječaja

Prilog_1 – Zahtjev

Prilog_2 – Popis dokumentacije, izjave

Prilog_3 – Popis prihvatljivih djelatnosti – NKD

KZZ_Kreditom_do_uspjeha_mjera_1_Izjava_o_povezanim_osobama

Obavijest ZABA dd PBZ dd kamate

KZZ_Kreditom_do_uspjeha_mjera_1_Obavijest_Vaba