Preskočite na sadržaj Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA I REDOVITIM STUDENTIMA

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11. i 144/12.) i članka 49. Statuta općine Veliko Trgovišće („Službeni glasnik KZŽ“ broj: 23/09. i 8/13.) dana 13. listopada 2014. godine Općinski načelnik općine Veliko Trgovišće donosi

O D L U K U

1. Raspisuje se natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i redovnim studentima s prebivalištem na području općine Veliko Trgovišće, u školskoj – akademskoj godini 2014/2015.g.

2. Po provedenom natječaju i utvrđenoj bodovnoj listi za školsku godinu 2014/2015. dodijelit će se šesnaest učeničkih stipendija u visini od 300,00 kn ( tristokuna) mjesečno i jedanaest studentskih stipendija u visini od 500,00 kn ( petstokuna) mjesečno.

OPĆINSKI NAČELNIK
Robert Greblički, bacc.ing.el.

Natječaj-učenici-studenti-2014. Obrazac zahtjeva – 2014.