Preskočite na sadržaj Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

OBAVIJEST ZAGORSKOG VODOVODA d.o.o. O CIJENI VODNIH USLUGA

Obavještavaju se korisnici koji opskrbu pitkom vodom vrše putem tvrtke Zagorski vodovod d.o.o. da je ista na svojoj web stranici objavila Odluku o cijeni vodnih usluga prema kojoj socijalno ugroženi građani plaćaju 60% osnovne cijene.

Pod socijalno ugroženim građanima smatraju se osobe koje svojim aktom utvrdi nadležni Centar za socijalnu skrb. Sukladno nevedenome obavještavaju se socijalno ugroženi građani koji su korisnici primanja socijalne naknade Centra za socijalnu skrb potvrde ili rješenje o istome dostave u Zagorski vodovod d.o.o., Zabok kako bi se obračun vodnih usluga za njih izvršio u skladu sa važećom Odlukom o cijeni vodnih usluga.